2022. gada 27. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Norisinājusies iedzīvotāju un pašvaldības pārstāvju tikšanās Vidagā

30.augustā Virešu pagastā, Vidagas ciemā norisinājusies iedzīvotāju un pašvaldības pārstāvju tikšanās, lai diskutētu par kopienai nozīmīgiem jautājumiem. Viens no aktuālākajiem diskusijas jautājumiem bija izglītības pieejamība.

Tikšanās sākās ar Virešu pagasta pārvaldnieces Līgas Ozoliņas uzrunu iedzīvotājiem un aicinājumu iedzīvotājiem iesaistīties diskusijās, uzdot jautājumus, kā arī ikdienā līdzdarboties un iesaistīties pagasta dzīves organizēšanā.

Iedzīvotājiem bija jautājumi par izglītības pieejamību tuvāk dzīvesvietai, kurus radīja gaidāmās pārmaiņas mācību procesa organizēšanā – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola izglītības programmas realizācijas vietas Vidagā pārcelšana uz Grundzāles pamatskolas telpām, potenciālā pedagogu trūkuma dēļ. Sikšņu skolā plānots atstāt pirmsskolas izglītības grupu, citās telpās izvietot bibliotēku, feldšera punktu, savukārt otrajā stāvā plānots nodrošināt radošās meistarklases un tikšanās ar dažādu jomu speciālistiem. Papildus tika uzdoti jautājumi par izglītības kvalitātes nodrošināšanu, izglītības pieejamību skolēniem ar speciālajām vajadzībām, skolēni piesaisti un Smiltenes vidusskolas potenciālu kļūt par ģimnāziju.

Smiltenes novada dienesta vadītāja Inta Siliņa iedzīvotājus informēja par gaidāmo valsts atbalstu mājsaimniecībām apkures sezonas izdevumu daļējai kompensācijai. Tāpat iedzīvotāji tika informēti ar papildus darbiniekiem, pagastos, nodrošinot 3 sociālos darbiniekus atsevišķās jomās – sociālajā darbā ar pilngadīgajiem un nodrošinot sociālos pakalpojumus, sociālajā palīdzībā, sociālajā darbā ģimenēm ar bērniem.

Arī Virešu pagastā iedzīvotāji kā problemātiku atzīmē ceļu infrastruktūras kvalitāti. Jautājot, kādas būtu būtiskākās lietas, kas būtu nepieciešamas Virešu pagastā, vietējie min – ielu apgaismojums, ceļa malu sakopšana un atbalsts senioriem nokļūšanai uz pasākumiem.

Pašvaldību pārstāvēja domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos Astrīda Harju, izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos Evija Zurģe, Sociālā dienesta vadītāja Inta Siliņa, Izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Roslovs, Virešu pagasta pārvaldes vadītāja Līga Ozoliņa, kā arī pašvaldības domes deputāti.

 

Vanda Jurita Markova

Digitālā mārketinga un komunikācijas speciāliste