2022. gada 26. nov.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēdzies atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma izmēģinājumprojekts

Ar Labklājības ministrijas rīkotu konferenci noslēdzies atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma izmēģinājumprojekts, kuru kopš 2017.gada īstenoja biedrību Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem «ZELDA».

 

Projekta mērķa grupa bija pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām VDEĀVK ir noteikusi smagu vai ļoti smagu invaliditāti. Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes mērķis bija izstrādāt un aprobēt atbalsta personas lēmuma pieņemšanā pakalpojuma ieviešanas mehānismu.

 

Šāds pakalpojums ir būtiski nepieciešams, jo mūsdienu sabiedrība ir konstatējusi, ka personu ar garīga rakstura traucējumiem izolācija lielās, slēgtās institūcijās, kur tām nav praktiski nekādas pašnoteikšanās par savu dzīvi, nav pieņemama. ANO konvencija „Par personu ar invaliditāti tiesībām” un kopš 2013. gada arī Latvijas likumdošana nosaka, ka pilnīga rīcībspējas ierobežošana vairs nav iespējama. Persona nav ierobežojama personiskajās nemantiskajās tiesībās, kā arī, aizstāvot savas tiesības un likumiskās intereses iestādēs un tiesā saistībā ar tās rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām, strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu. Rīcībspēju var ierobežot tikai noteiktās jomās, piemēram, par finanšu jautājumiem un tiesībām pārvaldīt savu mantu.

 

Tomēr, lai personas ar garīga rakstura traucējumiem varētu pilnvērtīgi dzīvot sabiedrībā, tām ir nepieciešams atbalsts dažādu, tai skaitā ļoti ikdienišķu, lēmumu pieņemšanā. Un ne vienmēr šīm personām ir tuvinieki vai draugi, kuri var nodrošināt nepieciešamo atbalstu. Tieši atbalsts lēmumu pieņemšanā būs profesionālās atbalsta personas uzdevums.

 

Izmēģinājumprojekta laikā no 2017.gada decembra līdz 2019.gada novembrim atbalstu saņēma 332 personas ar garīga rakstura traucējumiem

 

Projekta rezultāti liecina, ka personu ar garīga rakstura traucējumiem dzīves kvalitāte ir uzlabojusies, cilvēki ir spējuši atrast darbu, attīstīt savas dzīves prasmes, uzsākt izglītību, atbilstoši savām spējām un interesēm. Tomēr šie cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem personiskie sasniegumi nebūtu bijuši iespējami bez profesionālu atbalsta personu klātbūtnes un atbalsta.

 

Sadarbība ar citu valstu kolēģiem liecina, ka šī Latvijas izmēģinājumprojekta ietvaros paveiktais darbs uzskatāms par pasaulē lielāko zināmo pakalpojuma saņēmēju skaitu šāda veida pakalpojuma nodrošināšanā izmēģinājumprojektos.

 

Labklājības ministrija sadarbībā ar citām nozares institūcijām un nevalstiskajām organizācijām aktīvi turpinās darbu, lai nākotnē varētu nodrošināt ikdienā nepieciešamo atbalstu personām, kurām tas ir nepieciešams.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš,

Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists