2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēdzies projekts “Gaujienas viduslaiku pilsdrupu arhitektoniski mākslinieciskās izpētes veikšana”

Šī gada jūnija noslēgumā ziņojām, ka apstiprināta Valsts Kultūrkapitāla fonda Kultūras mantojuma nozares projektu konkursā iesniegtā iecere “Gaujienas viduslaiku pilsdrupu arhitektoniski mākslinieciskās izpētes veikšana”. Projekts veiksmīgi noslēdzies, sniedzot detalizētu ieskatu Gaujienas pilsdrupu šī brīža stāvoklī.

Īstenojot ieceres aktivitātes, ilgtermiņā paredzēts saglabāt, aizsargāt un nodot nākamajām paaudzēm kultūrvēsturiskās vērtības Gaujienas pagastā un Smiltenes novadā, taču īstermiņa mērķis – veikt pilsdrupu arhitektoniski māksliniecisko izpēti, lai apzinātu kultūrvēsturisko un māksliniecisko vērtību un varētu pieņemt lēmumu par objekta attīstību un saglabāšanu.

Veicamo aktivitāšu ietvaros šajā projekta posmā ietilpa Gaujienas pilsdrupu 3D lāzerskenēšanas darbi, kuru laikā objektā veiktas 53 uzmērīšanas stacijas – gan pilsdrupu iekšpusē, gan ārpusē. Sagatavota paveikto darbu atskaite, kurā apskatāmi dažādi pilsdrupu fragmentu ortofoto, digitāli telpiskais pils modelis un citi vizuāli materiāli, kas turpmāk palīdzēs veikt to stāvokļa novērtējumu, lai izdarītu secinājumus par rīcību, kas nepieciešama to saglabāšanai.

Smiltenes novada pašvaldības kopējās izmaksas projektā ir 6 819,56 EUR, kas ietver Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzekļus 5 000,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu 1 819,56 EUR.

Projekta arhitektoniski mākslinieciskās izpētes atskaiti iespējams aplūkot pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā “Attīstība”/”Citi dokumenti”.

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Komunikācijas speciāliste