2024. gada 30. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēdzies projekts “Laukuma daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai ierīkošana”

Smiltenes novada pašvaldība īstenojusi projektu “Laukuma daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai ierīkošana” (projekta Nr. 22-09-AL10-A019.2201-000002), ar mērķi izveidot laukumu Bilskā un radīt piemērotu vidi daudzpusīgas aktīvās atpūtas nodrošināšanai ģimenēm ar bērniem. Laukumā būs iespēja jaunākā vecuma bērniem nodarboties ar sportu, spēlēt futbolu, basketbolu, kā arī iedzīvotāji varēs veikt dažādas fiziskās aktivitātes, piemēram, mobilitātes un iesildīšanās treniņus pēc spēka un kardio treniņiem u.c.

Projekta ietvaros tika izveidots gumijas laukums Bilskas pamatskolas teritorijā.  Vietā, kur projekts īstenots, jau līdz šim atradās bērnu rotaļu laukums un trenažieru laukums, līdz ar to tika izveidota vide,  kur aktīvi varēs atpūsties skolēni, pirmskolas izglītības grupas apmeklētāji, vietējie iedzīvotāji un pagasta viesi.

Projekta kopējais finansējums ir 9244,40 EUR, no tā Lauku atbalsta dienesta finansējums –  7200,00 EUR  un Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums 2044,40 EUR.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Abulas lauku partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 11. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļa