2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēdzies projekts “Teritorijas labiekārtošana īpašumā “Jeberlejas””

Projekta “Teritorijas labiekārtošana īpašumā “Jeberlejas”” (Nr. 22-09-AL10-A019.2201-000003) ietvaros ir uzlabota pludmales zona Asuāna uzstādījumā un uzstādīts pontona tilts, kas savieno saliņu, tādējādi labiekārtojot īpašumu “Jeberlejas” Blomes pagastā. Projekta kopējās izmaksas ir 19819,33 eiro, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 14 679,61 eiro un pašvaldības finansējums 5139,72 eiro.

Projekta ideja radās 2020. gada ziemā talkas laikā brīvdabas estrādē ”Jeberleja”. Talcinieki sakopa teritoriju gar Asuāna ezera krastiem, atbrīvojot no kokiem un krūmiem. Tika spriests par to, kā vēl varētu attīstīt esošo infrastruktūru padarīt pievilcīgāku un sakoptāku teritoriju. Tā nonāca pie domas, ka jāsakārto esošā saliņa aiz estrādes, kas senākos laikos ir bijusi pieejama pa tiltiņu. Aktīvie talcinieki kopā ar pagasta pārvaldnieku, uzrakstot pieteikumu vietējās rīcības grupas izsludinātajā projektu konkursā, guva atbalstu. Projekts realizēts 2023. gada vasaras beigās. Teritorijas sakopšana turpināsies līdz šā gada maija beigām, kad uz saliņas tiks ierīkota ugunskura vieta, uzstādīti soliņi un makšķernieku laipas. Paredzēts izveidot arī peldvietu.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Abulas lauku partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 11. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Attīstības plānošanas nodaļa