2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēgušies būvdarbi – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi – trīs daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Smiltenē

  • ABULAS IELA 8

Pabeigti būvdarbi – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi – daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Abulas iela 8, Smiltenē. Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veica SIA “NCC Baltic”.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārsegumu siltināšana, logu, durvju un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, kāpņu telpu remonts un apkures sistēmas rekonstrukcija.

Kopējās projekta izmaksas EUR 734 214,13 (ar PVN) (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana nodrošinās Abulas ielai 8, Smiltenē, ēkai:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 82,73 kWh/m2 gadā;
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 39,699 CO2 ekv.T./gadā.
  • DAKTERU IELA 24

Pabeigti būvdarbi – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi – daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Dakteru iela 24, Smiltenē. Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veica SIA “NCC Baltic”.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārsegumu siltināšana, logu, durvju un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, kāpņu telpu remonts, ūdensapgādes  un apkures sistēmas rekonstrukcija.

Kopējās projekta izmaksas EUR 827 296,36 (ar PVN) (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana nodrošinās Dakteru ielai 24, Smiltenē, ēkai:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 79,12 kWh/m2 gadā;
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 37,970 CO2 ekv.T./gadā.

 

  • DAUGAVAS IELA 2

Pabeigti būvdarbi – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi – daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Daugavas iela 2, Smiltenē. Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veica SIA “NCC Baltic”.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārsegumu siltināšana, logu, durvju un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, kāpņu telpu remonts un apkures sistēmas rekonstrukcija.

Kopējās projekta izmaksas EUR 460 346, 39 (ar PVN) (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana nodrošinās Daugavas ielai 2, Smiltenē, ēkai:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 94,31 kWh/m2 gadā;
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 26,003 CO2 ekv.T./gadā.

SIA “Smiltenes NKUP”