2022. gada 8. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēgušies darbi projektā “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā”

Smiltenes novada pašvaldība realizējusi projektu “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā” Nr. 4.2.2.0/20/I/013.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumus Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā, tādējādi samazinot primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos. Projekta īstenošanas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš un attiecīgie pašvaldības maksājumi par enerģijas patēriņu, samazinātas siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī uzlaboti ēkā nodarbināto cilvēku darba apstākļi un uzlaboti skolēnu mācību apstākļi.

Projekta ietvaros ir veikti darbi pie ēkas nesošo konstrukciju pārbūves, nodrošinot nepieciešamo telpu plānojumu atbilstoši paredzētajam lietošanas veidam. Veicot energoefektivitātes pasākumu īstenošanu ēkā veikta tās fasādes, cokola, pārsegumu siltināšana, mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūve, kā arī, lai veicinātu atjaunojamās enerģijas izmantošanu ēkai, uzstādīti saules paneļi un kolektori. Ēkā pārbūvēti visi iekšējie inženiertīkli un atjaunota telpu iekšējā apdare, lai nodrošinātu mācību procesam atbilstošu vidi.

             

Andris Jaunpetrovičs, būvinženieris

Ieva Dille, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja