2023. gada 26. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēgusies lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija Smiltenes novadā

2023. gada jūnijā Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “ZAAO” organizēja lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju. Tās mērķis bija palīdzēt iedzīvotājiem īpašuma sakārtošanas darbos un samazināt nelegāli vidē nonākušo atkritumu daudzumu, sniedzot ieguldījumu vides aizsardzībā.

Šogad visvairāk lielgabarīta atkritumu savākts kopumā Smiltenes pilsētā, Smiltenes un Brantu pagastos, kur apjoms sasniedza 146 m3. Gan Launkalnes, gan Virešu pagastos atkritumu daudzums sasniedza 42 m3. Palsmanes pagastā lielgabarīta atkritumi savākti 30 m3 apjomā. Blomes, Drustu, Raunas, Bilskas, Grundzāles, Trapenes, Gaujienas un Apes pagastos katrā savākti 22 m3 lielgabarīta atkritumu, bet Variņu pagastā – 8 m3.

Kopumā šogad akcijas īstenošanai izlietoti 25 562,44 EUR.

Informācijai: lielgabarīta atkritumi ir mēbeles, matrači, paklāji, izjauktas elektrotehnikas ierīces, metāllūžņi, santehnika un citi sadzīves priekšmeti, ko izmēra un svara dēļ nevar ievietot sadzīves atkritumu konteinerā. Akcijas ietvaros šie atkritumi 15 savākšanas punktos Smiltenes novadā tika pieņemti bez maksas.

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste