2023. gada 26. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēgusies publiskā apspriešana par Cērtenes pilskalna attīstības koncepcijas gala redakciju

2023. gada 12. jūlijā Cērtenes pilskalna pļaviņā norisinājās Cērtenes pilskalna attīstības koncepcijas gala varianta publiskā apspriede. Tajā piedalījās koncepcijas izstrādātāja, aktīvie iedzīvotāji, pašvaldības pārstāvji un Latvijas valsts mežu pārstāvji. Apspriedes laikā lemts par izmaiņu veikšanu koncepcijā.

Šobrīd jau var iepazīties ar koncepcijas gala versiju, kas papildināta pēc apspriedē saņemtajiem ieteikumiem. Dokumentu iespējams aplūkot ŠEIT.

Koncepcijā izstrādāta skaidra vīzija, kādā attīstīt un uzturēt Cērtenes pilskalnu un tā apkārtni. Visi iesaistītās puses atzina, ka pilskalna un tā apkārtnes vērtība ir dabas skaistums un miers, ka pārmērīga iejaukšanās šajā dabas teritorijā nav nepieciešama, plānoti tikai ikdienas teritorijas uzturēšanas darbi, ainaviski vērtīgo skatu atbrīvošana, atsevišķu elementu uzstādīšana un taku marķēšana, kā arī citi darbi, ko paredz koncepcija. Vēl viens būtisks priekšlikums, kas tika saņemts apspriedes laikā – teritorijai nepieciešams viens apsaimniekotājs, nevis divi kā tas ir šobrīd, lai veiksmīgi tiktu nodrošināta efektīva apsaimniekošana.

Paldies ikvienam, kas piedalījās sanāksmēs un publiskajā apspriedēs, kā arī tiem, kas iesūtīja priekšlikumus. Ikviens viedoklis mums ir svarīgs, lai rastos diskusijas un rezultāts. Tikai kopā tiekoties, runājot un diskutējot var rasties pozitīvs iznākums, uz kuru kopīgiem spēkiem varam tiekties!

Sagatavoja

Smiltenes novada pašvaldības Saimnieciskās darbības nodaļa