2022. gada 5. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēgusies Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu projektu konkursa I kārta

 

Šī gada 29.jūnijā Smiltenes novada domes kārtējā sēdē deputāti apstiprināja Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu projektu līdzfinansēšanas konkursa I kārtas rezultātus.

Līdzfinansēšanas konkursa mērķis ir atbalstīt pasākumus vai aktivitātes, kas tapuši pēc iedzīvotāju vai radošo organizāciju iniciatīvas, kas izglīto sabiedrību, bagātina Smiltenes novada kultūrvidi, sniedzot ieguldījumu Smiltenes novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un jaunu kultūras tradīciju radīšanā, novada vārda un tēla popularizēšanā. Šai kārtai projektu līdzfinansēšanas konkursā Smiltenes novada domes budžetā tika atvēlēti 8575,00 EUR.

Konkursam norādītajā laikā tika iesniegti septiņi projekti. Konkursa vērtēšanas komisija veica izvērtēšanu un apstiprināja sešus projektus, kas jāīsteno projektu pieteikumā norādītajā termiņā. Vienošanās tiks slēgtas par šādu projektu īstenošanu:

  • projektam “Palsmane – Rīga – Ņujorka mūziķes Annijas Vītolas dzīves lappusēs”, iesniedzējs Inita Zaharčuka, līdzfinansējums 1625,00 eiro apmērā;
  • projektam “AUDIOGIDS Smiltenē”, iesniedzējs SIA “S VISUAL”, līdzfinansējums 1999,99 eiro apmērā;
  • projektam “Puķītes”, iesniedzējs biedrība “Apvedceļš”, līdzfinansējums 648,00 eiro apmērā;
  • projektam “Smiltenes futbola vēstures izpēte”, iesniedzējs biedrība “Futbola klubs “Smiltene””, līdzfinansējums 1734,84 eiro apmērā;
  • projektam “Smiltenes novada deju raksti”, iesniedzējs biedrība “Grundzāle 2010”, līdzfinansējums 1443,10 eiro apmērā;
  • projektam “Smiltenes bundzenieki”, iesniedzējs biedrība “Smiltenei un Latvijai”, līdzfinansējums 1071,00 apmērā.

Velga Mālkalne
Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes vadītāja