2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Noteikta Bāriņtiesas darbinieku diena

Nacionālais un starptautiskais tiesiskais regulējums paredz bērnam īpašu statusu sabiedrībā, jo bērns ir sabiedrības vērtība un valsts pastāvēšanas priekšnoteikums. Ģimenei būtu jābūt vietai, kurā bērns jūtas pasargāts, saņem nepieciešamo aprūpi un atbalstu, lai varētu attīstīties un sekmīgi sagatavoties patstāvīgai dzīvei.

Pašreizējos ekonomiskajos un sociālajos apstākļos nākas saskarties ar izaicinājumiem, daudzas ģimenes nespēj sekmīgi pielāgoties pārmaiņām, un tas rada ģimenē krīzi. Nerodot iekšējus resursus un savlaicīgi nesaņemot palīdzību un atbalstu, ģimenes nonāk institūciju redzeslokā, palielinās novārtā pamesto nepilngadīgo skaits, pieaug atkarību izraisošo vielu lietošana gan vecāku, gan bērnu vidū, attīstās bērnu uzvedības problēmas, kas dezorganizē indivīdu, ģimeni un pat veselu sabiedrības grupu.

Bāriņtiesai bērnu tiesību aizsardzībā šobrīd ir uzticēta vadošā loma. Normatīvajos aktos tai ir piešķirta plaša kompetence bērnu tiesību aizsardzībā. Turklāt bāriņtiesu ikdienas darbs primāri ir nozīmīgs ikkatra bērna, kuram nepieciešama palīdzība, dzīvē. Bāriņtiesu darbiniekiem uz saviem pleciem nākas nest visdažādākās emociju gammas, saskaroties ar bērnu ģimenes krīzes un apdraudējuma situācijām, bēdām, priekiem un patiesiem bērnu smaidiem. Vienlaikus tās darbs ir būtisks ieguldījums pašvaldību iedzīvotāju sociālās labklājības līmeņa paaugstināšanai kopumā, un tas būtu atbilstoši novērtējams.

Lai varētu izcelt bāriņtiesu darba nozīmi un pateikt īpašu paldies bāriņtiesu darbiniekiem par rūpēm, par pašaizliedzību, par misijas apziņu, par ieguldījumu un drosmi, Labklājības ministrija, Bērnu aizsardzības centrs un Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācija ir vienojušies, ka turpmāk ik gadu 26. marts tiks noteikts kā bāriņtiesu darbinieku diena, lai izceltu bāriņtiesu lomu pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.

 

Sagatavoja:

Solvita Bauere

Smiltenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

 

Informācijas avots:

Labklājības ministrijas vēstule