2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Noteikti kravas transporta pārvadājumu ierobežojumi uz Gaujienas pagasta ceļa posma Zvārtava-Imantas

Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus slikto klimatisko apstākļu dēļ, Smiltenes novada Gaujienas pagastā noteikti kravas transporta pārvadājumu ierobežojumi, kas būs spēkā līdz nākamajam rīkojumam.

Transporta masas ierobežojums “7 tonnas” noteikts uz Gaujienas pagasta ceļa posma Zvārtava-Imantas un stājies spēkā no 2023. gada 16. oktobra.

Aizliegums attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuru transportlīdzekļiem vai to sastāviem pilna masa pārsniedz 7 tonnas un, kuri izmanto nosaukto Gaujienas pagasta ceļa posmu:

  • mežizstrādei;
  • smagu kravu pārvadāšanai;
  • lauksaimniecības zemju apsaimniekošanai.

Transporta masas ierobežojumi tiek noteikti, balstoties uz Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada 29. decembra noteikumu Nr.7/21 “Par pašvaldības autoceļu izmantošanu un uzturēšanu kravu pārvadājumiem ierobežojumu laikā” 4. punktu un 2022. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 7/22 “Smiltenes novada pašvaldības ceļu uzturēšanas un pārvaldīšanas kārtība” 7. punktu.

Sīkāka informācija, vēršoties Gaujienas pagasta pārvaldē.

Plašāka informācija par ierobežojumiem uz ceļiem Smiltenes novadā ŠEIT.

 

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Komunikācijas speciāliste