2022. gada 10. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Noticis pirmais garšu un sajūtu pārgājiens Apē

Urrā! Pirmais garšu un sajūtu pārgājiens Apē īstenots! Iziets gan zemes ceļš, gan arī izbaudīta iešana pa A2 šoseju. Pirmās atziņas arī iegūtas. Iet dažreiz ir grūti: karsts, kājas berž, ceļš putekļains un ļoti, ļoti garš, soma izvēlēta ne tāda, apavi nepareizie, bet to visu atsver kopā būšanas prieks, gandarījums par noieto un iespēja uzzināt daudz jauna un interesanta par saviem cilvēkiem, savām ģimenēm, saimniecībām un apkārtni.

Secinājums: “Mēs esam bagāti, jo mums ir tik forši bērni un tik foršas ģimenes!”. Mazs ieskats arī no pārgājiena dalībnieku puses, kur Dārta saka, ka viss paticis. Ļoti paticis pie Purakalnu ģimenes. Gribās vēl tādus pārgājienus. Turpretī Estere min, ka “pārgājiens bija garš izaicinājums ar foršiem cilvēkiem!”. Enija saka: “Pārgājiens bija super foršs! Nebija garlaicīgi nemaz!”

Paldies visiem dalībniekiem par iešanu, iesaistīšanos, vēlmi izzināt un uzzināt! Liels paldies Sandrim Ciprusam un Sanitai Saulgriezei  no z/s “Dzidrumi” un Purakalnu ģimenei no z/s “Vosukalni”. Jūs bijāt fantastiski!

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) un atbalsta Smiltenes novada pašvaldība.

Informācija par projektu: www.pumpurs.lv

Daiga Bojāre

Apes Jauniešu klubs “Sliedes”