2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Aizvadīta “Zaļais dzelzceļš II” atklāšanas konference

Igaunijas-Latvijas programmas 2021.-2027. gadam  projekta “Zaļais dzelzceļš II” partneri 7. un 8. decembrī devās uz Gulbeni, lai  oficiāli uzsāktu tā aktivitātes. Pirmajā dienā tika iepazīts esošais “Zaļo dzelzceļu” piedāvājums Gulbenes un Stāmerienas pusē.  Turpretī  otrajā dienā Vecgulbenes muižā kopīgā konferencē tika oficiāli atklāts projekts, un visi klātesošie guva ieskatu plānotajās projekta aktivitātēs un investīcijās, programmas nosacījumos un sagaidāmajos rezultātos.  Pasākuma ietvaros Toivs Joul no Tartu Universitātes uzstājās ar prezentāciju par pieejamības aspektiem, kuri jāņem vērā, attīstot tūrisma produktus. Tāpat tika gūts arī ieskats par paveikto “Zaļo dzelzceļu attīstībā” iepriekšējā projektā, kur pieredzē dalījās Gulbenes, Valmieras un Smiltenes novadu pašvaldību pārstāvji.

Lai gan oficiālā projekta atklāšana notika decembrī, jau novembrī tika īstenotas pirmās aktivitātes, kad partneru pārstāvji devās pieredzes braucienā uz Žironu Spānijā, lai gūtu ieskatu iekļaujošu un pieejamu “Zaļo dzelzceļu” izveidē no šīs valsts kolēģiem. Ar velosipēdiem tika izbraukti un praktiski pārbaudīti trīs dažādi “Zaļo dzelzceļu” posmi, gūtas atziņas un idejas savu pilnveidošanai. Ļoti nozīmīga bija tikšanās ar Žironas “Zaļo dzelzceļu” asociācijas pārstāvjiem, kuras laikā tika uzzināta viņu praktiskā pieredze, kā arī veiksmes un neveiksmes projekta īstenošanas procesā, pilnveidošanā, tai skaitā komunikācijā ar vietējo sabiedrību un dažādām interešu grupām.

Projekta “Zaļais dzelzceļš II” mērķis ir turpināt attīstīt pārrobežu tūrisma produktu “Green Railway (latviešu valodā – “Zaļais dzelzceļš”)”, pievienojot vērtību jau esošajiem maršrutiem un vietām, izstrādājot un savienojot ar produktu jaunus maršrutus un vietas. Projektā paredzēts palielināt produkta un ar to saistīto pakalpojumu pieejamību dažādām mērķa grupām, piemēram, bērniem, mazu bērnu vecākiem, senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti, tostarp pagaidu, kā arī īstenot sociālo inovāciju, iekļaušanu un pieejamību produkta un pakalpojumu izstrādes procesā. Projekta īstenošanas laiks ir no 2023. gada oktobra  līdz 2026. gada septembrim. Projekta partneri ir Latvijas Zaļo ceļu asociācija, Kurzemes plānošanas reģions, Dienvidkurzemes, Limbažu, Valmieras, Smiltenes un Gulbenes novada pašvaldība, Mulgi, Valgas un Mustvee pašvaldība, Hāpsalu un Lānemā muzeju asociācija un NVO “Igaunijas dzelzceļa muzejs”. Smiltenes novada pašvaldība projekta ietvaros plāno pilnveidot “Zaļā Dzelzceļa” Apes posmu, veicot takas uzlabošanas darbus, izveidojot interaktīvu pieturvietu, uzstādot apgaismojumu, norādes, brīdinājuma zīmes, norobežojumus un uzstādot audiogidu.

Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Zaļais dzelzceļš II” ietvaros, ko līdzfinansē Igaunijas-Latvijas programma 2021. -2027. gadam. Vairāk par Igaunijas – Latvijas programmu tīmekļvietnē: https://estlat.eu/en

Attīstības un plānošanas nodaļa