2024. gada 18. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Notiks konference “Iekļaujoša dizaina izaicinājumi pilsētvidē”

 

Ar nākotnes vīziju par līdztiesīgu sabiedrību ar nodrošinātām vienādām iespējām visiem, kurā ikviens jūtas pieņemts, iederīgs un drošībā atbilstoši katra vajadzībām un spējām, trešdien, 24. novembrī, Labklājības ministrija ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu, rīko konferenci “Iekļaujoša dizaina izaicinājumi pilsētvidē”. Konferences mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni un interesi par sasniegumiem un pielietojumiem iekļaujoša dizaina jomā, kas vērsti uz praktiski nodrošinātu vides  pieejamību ikvienam.

Konferencē dažādu nozaru speciālisti runās ne tikai par to, kādi soļi veicami, lai vidi, kurā dzīvojam, strādājam un pavadām savu brīvo laiku, veidotu piemērotu ikvienam, bet arī – kā atvieglot darbu pašiem sev, domājot par nepieciešamajiem un vēlamajiem risinājumiem apkārtējās vides uzlabošanai un pieejamības veicināšanai.

Konferenci atklās labklājības ministrs Gatis Eglītis: “Mūsdienīgā sabiedrībā katrs cilvēks ir svarīgs. Tajā pat laikā, arī sabiedrības kopējā labklājība  ir svarīga. Tie ir noteikti kompromisi noteiktiem indivīdiem – turklāt tā, ka beigās visi ir apmierināti. Sarežģīti, bet ne neiespējami.”

Par patiesu ieguldījumu un iniciatīvu vides pieejamības veicināšanā, aktīvi sadarbojoties gan ar valsts institūcijām, gan uzņēmējiem, ir jāpateicas cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvības nevalstiskās organizācijas vadītājam Ivaram Balodim, kurš konferences kontekstā atzīst, ka darba vēl ir ļoti daudz, bet situācija uzlabojas: “Uz pieejamu vai nepieejamu vidi var lūkoties kā uz sociālu fenomenu, kas cilvēka invaliditāti var palielināt vai arī tieši pretēji – samazināt. Sociāli atbildīgas valsts tiešs uzdevums ir izstrādāt tādu normatīvo aktu sistēmu, kas palīdz un atbalsta pieejamības vienkāršu ievērošanu un izskauž pieejamas vides veidošanu “ķeksīša” pēc.”

Kā atzīst vairāki nozarē iesaistītie dažādu jomu profesionāļi, vides pieejamības jautājumi šodien tiek risināti aktīvāk, ko veicina gan patiesa interese veidot iekļaujošu sabiedrību, gan labā prakse un sociālā atbildība. Nenoliedzami, zināms nopelns ir arī ārvalstu organizāciju un starptautiska līmeņa uzņēmumu iniciatīvām, kā arī, vispārējai tendencei pasaulē – novērtēt ikviena cilvēka vēlmes un gatavību, vajadzības un nepieciešamību iekļauties vispārējā sabiedrībā.

Iekļaujošas sabiedrības jautājums konferences ietvaros tiks skatīts no divām pusēm – vides pieejamība pilsētvidē un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju piekļūstamība – divas jomas, kuras būtiski ietekmē ne tikai sociālās iekļaušanas un diskriminācijas riskiem pakļauto sabiedrības grupu integrāciju, bet visas sabiedrības labsajūtu un spēju pastāvēt līdzās bez ierobežojumiem.

Konferences tēmas ir orientētas uz to, lai ikviens interesents varētu gūt vērtīgu informāciju iekļaujošākas sabiedrības veidošanai. Īpaši tiek aicinātas pašvaldību iestāžu amatpersonas, kuru atbildībā ir sociālās politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība, dažādu organizāciju, kuru kompetencē ir pieejamības, sociālās iekļaušanas, iekļaujošā dizaina un universālā dizaina jautājumi (tostarp arhitekti, arhitektu biroji, būvniecības organizācijas, nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv personu ar invaliditāti intereses, izglītības iestāžu pārstāvji, tostarp profesionālās un augstākās izglītības iestāžu, kuras īsteno mācību programmas būvniecības un IT specialitātēs un pakalpojumu sniegšanā, studenti, docētāji u.c.).

Konference notiks tiešsaistē, no plkst. 9:00 – 16:30, latviešu valodā. Vairāk par konferences runas personām, saturu un dalību konferencē – www.videvieno.lv

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš,

Labklājības ministrijas

Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists