2023. gada 2. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Notiks pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles

 

Sākot no 2023. gada 8. novembra Smiltenes novada dome elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošus īpašumus:

  • “Gārņi”, Drustu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 4248 004 0130. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4248 004 0130 un platību 1,052 ha un divām ēkām: dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4248 004 0130 001 un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 4248 004 0130 002.
  • Oktobra iela 5, Variņos, Variņu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9490 003 0385. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0385, platība 0,1522 ha un uz tā esošās dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0385 001 (Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā būvei ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0385 001 reģistrēts būves klasifikācijas kods 12630101 – skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas).
  • “Pērlīte”, Drustu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 4248 011 0087. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4248 011 0029 un platību  0.46 ha.

Reģistrācija izsolei līdz 2023.gada 28.novembrim elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Vairāk informācijas par īpašumu izsoli iespējams aplūkot ŠEIT.