2024. gada 21. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēgušās uzņēmēju sanāksmes par sadarbību ar pašvaldību un tās atbalsta instrumentiem

Smiltenes novada pašvaldība organizēja tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem Smiltenē, Apē un Raunā, lai pārrunātu pieejamos atbalsta instrumentus un līdzšinējo sadarbību, kā arī ieskicētu tās nākotnes perspektīvu. 

Sanāksmes dalībniekus Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietnieks uzņēmējdarbības jautājumos Modris Apsītis iepazīstināja ar esošo pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbībai. Šo prezentāciju papildināja Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas p. i./ Zīmolvedības un mārketinga speciālistes Madaras Mūrnieces īss ieskats vietas zīmola “Smiltenes novadā sanāk!” lietošanā un tajā, kā uzņēmēji to var izmantot savu produktu dizainā un mārketingā. Savukārt izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos Mārtiņš Ulāns prezentēja aktuālos investīciju projektus uzņēmējdarbības veicināšanai. Pēc tam sekoja diskusijas par sadarbību ar pašvaldību un uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamo atbalstu.

Raksturojot sadarbību ar pašvaldību, uzņēmēji norādīja, ka tā lielākoties ir bijusi veiksmīga un operatīva. Īpaši sanāksmēs Apē un Raunā tika izcelts, ka sadarbība bijusi efektīva, ātri rodot atbildes uz interesējošajiem jautājumiem un izjūtot pašvaldības pretimnākšanu dažādos jautājumos. Sanāksmē Smiltenē savukārt tika pieminēti atsevišķi gadījumi, kad komersanti saskārušies ar problēmām vai ne pārāk lielu atsaucību no atsevišķu darbinieku puses. 

Apjautājot klātesošos par to, kādus pašvaldības atbalsta veidus uzņēmēji ir līdz šim izmantojuši, iezīmējās visdažādākie varianti, sākot ar uzņēmējdarbības grantu konkursu, bezmaksas apmācībām, semināriem, dalību pasākumos, izstādēs, tirdziņos un pieredzes apmaiņas braucienos projektu ietvaros, iepirkumos, līdz infrastruktūras un ceļu izbūvei uz uzņēmumu un daudzos citos veidos. Raunas tūrisma uzņēmēji uzsvēra, ka novērtē pašvaldības organizētos kultūras pasākumus un tirdziņus, kas piesaista apmeklētājus, kā arī uzņēmēju lielo aktivitāti iesaistoties to organizēšanā pašiem. Savukārt Apē komersanti paši aktīvi atbalsta vietējos kultūras un sporta pasākumus un ļoti novērtē atbalstu telpu nomai uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Diskutējot par to, ar kādām problēmām un izaicinājumiem kopumā saskaras uzņēmēji un kā pašvaldība varētu nākt talkā, lai palīdzētu tās risināt, visi vienbalsīgi uzsvēra, ka kritiski svarīga ir dzīvesvietu pieejamība darbiniekiem, ceļu infrastruktūra, telpas un platības ar komunikācijām darbības paplašināšanai. Smiltenē un Apē  īpaši izcēla, ka ir svarīgi rīkot pasākumus uzņēmējiem, lai veicinātu informācijas apmaiņu un tīklošanos, kopīgus pieredzes apmaiņas braucienus, uzņēmēju brokastis. Savukārt Apē uzņēmēji izteica vēlmi pēc biežākām valsts amatpersonu vizītēm un tās institūciju klātbūtnes, lai arī lēmumu pieņēmējiem būtu labāka izpratne par reālo situāciju reģionā. Smiltenē tika apspriests, kādas apmācību un semināru tēmas būtu noderīgas un ideja par Smiltenes novada kopstendu izstādēs un tirdzniecības misijās. Tāpat tika minēts, ka būtu svarīgi palielināt pašvaldības granta maksimālo apmēru. Tikmēr Raunā uzņēmēji kopumā bija apmierināti ar esošo situāciju, izcēla uzņēmēju ziņu lapas kvalitāti un vairāk diskutēja par sociāliem jautājumiem: bērnudārzu un pansionātu rindām, kas arī ir būtisks jautājums vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmumu darbiniekiem.

Gūtā atgriezeniskā saite, idejas un atziņas tiks ņemtas vērā, plānojot turpmākos pašvaldības pasākumus un aktivitātes uzņēmējdarbības atbalstam. Liels paldies visiem, kas veltīja laiku dalībai sanāksmēs un diskusijās!

 

Modris Apsītis

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietnieks

uzņēmējdarbības jautājumos