2024. gada 21. febr.
A- A A+
Viegli lasīt

Pagarināts termiņš! Novērtē Smiltenes novada pašvaldības darbu ikgadējā iedzīvotāju aptaujā par 2023. gadu!

Lai sasniegtu lielāku respondentu skaitu, pagarināts aptaujas termiņš! Līdz 2024. gada  21. februārim aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par Smiltenes novada pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību darbu, dzīves un pakalpojumu kvalitāti. Iedzīvotāju iesaiste ir svarīga pašvaldības ikdienas darbā un plānošanas procesā, tāpēc aicinām būt aktīviem un līdzdarboties. 

Aptauja ir anonīma, tā veidota ar iespēju izvēlēties tēmas, par kurām vēlaties izteikt viedokli. Anketā iekļauti jautājumi par pašvaldības darbu, novada infrastruktūru un attīstības projektiem, izglītības pakalpojumiem, kultūras un tūrisma piedāvājumu, sporta infrastruktūru un piedāvājumu, sociālo palīdzību un pakalpojumiem, veselības aprūpi, sabiedrisko kartību un atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai.

Aptaujas anketa pieejama:

  • Elektroniski, spiežot uz saites ŠEIT vai pārlūka meklētājā ierakstot saiti: https://arcg.is/WOOiz;
  • Elektroniski to var aizpildīt un iesniegt visos Smiltenes novada Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās. Ja nepieciešams, var saņemt arī drukātā veidā.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, atvēlēt laiku un izteikt savu viedokli līdz 21. februārim. Aizpildot anketu, iespējams reģistrēties balvas izlozei.

Iegūtos rezultāts publicēsim apkopotā veidā. Ar iepriekšējo gadu aptaujas rezultātiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība/Iedzīvotāju aptauja”.

Komunikācijas nodaļa