2023. gada 28. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

NVA atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem

No 2022. gada marta sākuma līdz 2023. gada 24. jūlijam Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) atbalstu saņēma kopumā  23 192 Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri pametuši Ukrainu kara dēļ un Latvijā ieguva tiesības uzsākt darba attiecības.

NVA darbinieki Ukrainas civiliedzīvotājiem sniedz konsultācijas, palīdz piemeklēt darba iespējas un sazināties ar darba devēju. Lai saņemtu NVA atbalstu darba meklēšanā, Ukrainas civiliedzīvotājiem nav obligāti jāreģistrējas NVA bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā, bet ja Ukrainas civiliedzīvotājs vēlas iegūt bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu, tad viņš var reģistrēties NVA kā bezdarbnieks vai darba meklētājs un turpināt sadarbību ar NVA jau kā bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā reģistrēts klients, izmantojot reģistrētiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem paredzētos pakalpojumus.

No 2022. gada marta sākuma līdz 2023. gada 24. jūlijam bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā bija reģistrējušies kopumā 6 427 Ukrainas civiliedzīvotāji. 2023. gada 24. jūlijā NVA uzskaitē bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā atradās 2 123 Ukrainas civiliedzīvotāji.

2022. gadā dalību NVA aktīvajos un preventīvajos nodarbinātības pasākumos bija uzsākuši kopumā 1 188 bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā reģistrētie Ukrainas civiliedzīvotāji, savukārt 2023. gadā (līdz 24. jūlijam) – 954.

Visaktīvāk Ukrainas civiliedzīvotāji izmanto iespēju mācīties latviešu valodu un saņemt karjeras konsultācijas, viņi iesaistās arī Pasākumos noteiktām personu grupām, Praktiskajā apmācībā pie darba devējiem, Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, Darbam noderīgu iemaņu attīstības pasākumā, saņem reģionālās mobilitātes atbalstu nodarbinātām personām, ja darbs ir atrasts attālāk no dzīves vietas, piedalās citos NVA pasākumos.

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma ietvaros valsts līdzfinansētajās darba vietās 2022. gada vasarā strādāja 74 Ukrainas civiliedzīvotāju bērni. Šovasar (līdz 24. jūlijam) dalību NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā bija uzsākuši 33 Ukrainas civiliedzīvotāju bērni.

Jau 2022. gada martā Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri Latvijā bija uzsākuši darba tiesiskās attiecības, NVA sāka izmaksāt vienreizējo nodarbinātības uzsākšanas pabalstu valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā, bet no oktobra – vienreizējo pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā. Līdz 2023. gada 24. jūlijam nodarbinātības uzsākšanas pabalstu saņēma 12550 Ukrainas civiliedzīvotāji, bet pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu – 238.

Ap 900 Latvijas darba devēju jau 2022. gada marta sākumā bija pieteikuši vairāk nekā 7 tūkstošus darbavietu Ukrainas civiliedzīvotājiem. 2023. gada 24. jūlijā NVA datu bāzē aktuālas ir 1878 brīvas darbavietas, ko Ukrainas civiliedzīvotājiem piedāvā 190 Latvijas darba devēji.

Darba iespējas, ja ir saņemta ilgtermiņa vīza ar tiesībām uz nodarbinātību bez ierobežojumiem, Ukrainas civiliedzīvotāji var meklēt arī patstāvīgi NVA CV un vakanču portālā: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/. NVA CV un vakanču portāla satura tulkošana ukraiņu valodā ir iespējama, izmantojot Google tulkošanas rīku: ŠEIT.

Atgādinām, ka noderīgā informācija par nodarbinātības atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem izlasāma ukraiņu un latviešu valodā NVA vietnes sadaļā “Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbinātība” https://www.nva.gov.lv/lv/ukrainas-civiliedzivotaju-nodarbinatiba.

Nodarbinātības valsts aģentūras informācija