2023. gada 4. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolai sanāk!

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola bez ikdienas mācību darba ir silta un mīļa, kopienu saliedējoša vieta, kas atvērta dažādiem pašizaugsmi veicinošiem projektiem un iniciatīvām. Pamatiem liktiem varenas dzimtas izlolotā pilī, apzīmogotai ar dižgara vārdu, tā zinātkāri un pārliecinoši skatās nākotnē.

Izglītības iestādes pirmsākumi meklējami 1922. gadā, kad toreiz tik diženā barona fon Vulfa Jaunajā pilī atklāja Gaujienas vidusskolu. Tā tur atradusies 98 gadus, līdz 2020. gada 30. jūnijā praktisku un ekonomisku iemeslu dēļ pārcelta uz citu, netālu esošu ēku, kur tā draudzīgi sadzīvo ar vēl trim citām izglītības iestādēm. “Mēs mīlējām savu pili,” lasāms iestādes tīmekļvietnē liekot noprast, ka tā bijusi stipra un grezna miesa zinātkārai skolas dvēselei. Ne velti tā apciemota, ar skatienu apmīļoti arī ikdienā un svētkos.

Desmit gadus pēc atvēršanas, kā ordenis pie skolas krūts piesprausts Valsts ģimnāzijas statuss, bet kas ne mazāk svarīgi – 1984. gadā tā piedzīvojusi sava veida krustabas, iegūstot Tautas dzejnieka Ojāra Vācieša vārdu. Latviešu dižgars tur aizvadījis vidusskolas gaitas. Vēlāk tur atklāts arī tēlnieces Gaidas Grunbergas piemineklis, kas pauž O. Vācieša sacīto: “No tevis, tāpat kā no bērnības savas, mēs nevaram aiziet nekad.”

Vēsture ir tramplīns lēcienam nākotnē, un arī šogad skolā vienkopus sanāk 113 bērni un jaunieši. Savus pirmos nedrošos solīšus zinību kalnā sper 46 pirmskolas grupu audzēkņi. Nemainīgi ikvienam no viņiem ir iespēja dziedāt korī vai ansamblī, pilnveidot skatuvisko iznesību teātra-skatuves mākslas pulciņā, apgūt programmēšanu un datoriku vai darboties jaunsargu organizācijā. Un cik labi, ka ir jauki kaimiņi! Ciešā sadarbībā ar Gaujienas Mūzikas un mākslas skolu un vietējo tautas namu neiztrūkstošs arī šosezon būs dejotprieks un mūzikas mīlestība.

Vērā ņemamas priekšrocības un ieguvumus – apmācības, tiešsaistes semināri, ideju konkursi, pašizaugsmes iespējas – sniedz skolas dalība iniciatīvā “Kontakts”, ko plānots turpināt arī šajā mācību gadā. To organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, un tās mērķis ir stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā  Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai un  atbalstot un sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu. Bez tā skolēniem arī šogad būs iespēja pilnveidoties projekta “Latvijas skolas soma” pasākumos, kā arī 8 līdz 11 gadus veciem bērniem stiprināt pašapziņu centra “Dardedze” programmā “Esi pārliecināts!”. Savukārt viss skolas kolektīvs un vecāki darbosies sociālajā projektā “Neklusē,” lai mācītos cieņpilnu attiecību veidošanu skolā un ģimenē.

Skolas direktore Ieva Zariņa: “Ir mainījušies laiki, varas, skolotāji un skolēni, mācību priekšmeti, pat skolas atrašanās vieta, bet nemainīga ir palikusi sūtība – paņemt pie rokas mazo cilvēkbērnu un sagatavot viņu sava dzīves ceļa sākumam. Sirsnīgi sveicam skolēnus, vecākus, skolas saimi ar jauna mācību gada sākumu! Vēlam izturību, enerģiju un spēku jaunajā darba cēlienā! Sveicam jaunos draugus – Trapenes sākumskolas skolēnus, vecākus, skolotājus, kas pievienojās mūsu kolektīvam! Kopā mums sanāks!”

 

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Komunikācijas un mārketinga speciāliste

Foto: Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas Facebook lapa: https://www.facebook.com/Gaujienaspamatskola