2023. gada 29. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Otrās darba grupas sanāksme ar vides ekspertiem par vēja parku “Augstkalni” – 17. augustā.

Turpinot darbu pie vēja parka attīstības Smiltenes novada Launkalnes un Drustu pagastos, šī būs jau otrā darba grupa, kurā SIA WPR2 plāno tikties ar iedzīvotājiem, lai diskutētu un skaidrotu jautājumus, kas aktuāli plānotā vēja parka tuvumā dzīvojošajiem iedzīvotājiem.

Pirmās darba grupas sanāksmes, kura norisinājās 14.jūlijā Drustu kultūras namā, galvenais sarunas temats bija saistīts ar vēja parka plānojumu. Otrās darba grupas saruna būs par un ap dabas vērtībām, diskusiju veidosim ar – biotopu eksperti Aneti Pošivu Bunkovski,  sikspārņu ekspertu Viesturu Vintuli un ornitologu Rolandu Lebusu.

Otrā darba grupas sanāksme notiks 2022. gada 17. augustā plkst.18:00. Visus darba grupas dalībniekus un ieinteresētos iedzīvotājus būsim priecīgi redzēt “Launkalnes tautas namā” – Ezera iela 2A, Launkalnē, Launkalnes pagastā.

Darba grupas sanāksmes laikā tiks skaidrots, kā vēja parki var sadzīvot sinerģijā ar dabu, kas jāņem vērā plānojot vēja parkus un kādu ietekmi tas atstāj uz apkārtējo vidi.

SIA WPR2 no sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes par vēja parku “Augstkalni” sadarbībā ar nozares ekspertiem turpina strādāt pie ziņojuma izstrādes, balstoties uz Vides pārraudzības valsts biroja sagatavoto darba uzdevumu jeb programmu, ietekmes uz vidi novērtējuma procesa veikšanai.

Sanāksmes laikā SIA WPR2 sniegs arī aktuālo informāciju par to, kā virzās ietekmes uz vidi novērtējuma process – kādi darbi ir paveikti, un kādi vēl veicami.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt e-pastu uz [email protected] vai zvanīt pa telefonu 29466765.

SIA WPR2