2022. gada 22. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Palsmanes baznīcā realizēts projekts

Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze ir īstenojusi projektu 21-09-AL10-A019.2202-000001  “Palsmanes evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa logu restaurācija”, sadarbībā ar Abulas lauku partnerību, Lauku atbalsta dienestu un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas līdzfinansējumu. Projekta kopējais finansējums 2766.50, no tā ELFLA fonda publiskais finansējums 2489.85 EUR un Smiltenes novada domes līdzfinansējums 276.65 EUR. Projekta laikā tika restaurēti četri baznīcas torņa logi un trīs palodzes. Paldies visiem par sniegto atbalstu! Palsmanes baznīca lēnām, bet neatlaidīgi ir ceļā uz savu atjaunotni! Ikviens laipni aicināts iegriezties Palsmanes baznīcā un apskatīt paveikto!