2023. gada 10. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Papildinātas prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem

Noteiktas tās prasības pakalpojumu sniedzējiem, kādas ir jāievēro jebkurai institūcijai, sākot darbību. Proti, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāreģistrē komercdarbība, nevalstiskas organizācijas vai iestādes darbība, jānodrošina pakalpojuma sniegšanai nepieciešamais darbinieku skaits un uzdevumu sadale, kā arī jāizstrādā darba kārtības un drošības noteikumi un jānodrošina pirmā palīdzība.

Augstākminēto paredz Ministru Kabineta noteikumi “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, kas otrdien, 13. jūnijā, pieņemti valdības sēdē.

Tāpat noteikumos iekļauta norāde uz to, ka pakalpojumu sniedzējam ir jāievēro Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktais. Proti – ja pakalpojumu sniedz bērniem, tad tā sniegšanā drīkst iesaistīt tikai tādus darbiniekus, kuriem ir atbilstošas zināšanas. Savukārt ar to nekādā veidā nedrīkst nodarboties personas, kuras ir sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu vai par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību.

Dokumentā noteikti arī obligāti nodrošināmie darbinieku amatu veidi vispārējās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs. Atbilstoši sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnēm un standartiem bērnu ārpusģimenes aprūpei Eiropā, kas nosaka bērnu aprūpes institūciju modernizāciju, tās pietuvinot ģimeniskai videi un organizējot aprūpi mazās grupās, paredzēts, ka bērnu aprūpes institūcijā vienā grupā nevar būt vairāk par 8 bērniem un vienā ēkā ne vairāk kā 24 bērni. Šī prasība pakalpojumu sniedzējiem būs jāievieš līdz 2023. gadam.

Prasībās sociālo pakalpojumu sniedzējiem ir arī noteikts, ka pakalpojuma sniegšanas procesos tiek iesaistīti ne tikai klienta ģimenes, bet arī mājsaimniecības locekļi, ja tas ir nepieciešams un ir klienta interesēs. Šāda normu diktē dzīvē, kur praksē nereti mājsaimniecības locekļiem jau tagad bieži vien ir lielāka loma un ietekme, nekā ģimenes locekļiem, Turklāt nereti ģimenes locekļi nedzīvo vienā mājsaimniecībā ar bērnu, bet ir uzticējuši bērna aprūpi citai personai, piemēram, vecvecākiem.

Projektā iekļauta arī prasība reizi trīs gados veikt pašnovērtējumu par pakalpojumu sniedzēja nodrošināto pakalpojumu kvalitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām. Vienlaikus ar projektu noteikts, ka pakalpojumu sniedzējs nodrošina publiski pieejamu informāciju par sniedzamajiem pakalpojumiem.

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš
Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists
64331829
[email protected]