2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Papildināti zivju resursi Smiltenes novada ezeros

Oktobra sākumā projekta “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2023. gadā” ietvaros, tika papildināti zivju resursi trīs Smiltenes novada ezeros. Kopumā dabiskajās ūdenstilpēs tika ielaisti 4200 zandartu mazuļi, no tiem 900 – Tepera ezerā, 800 – Bilskas ezerā un 2500 – Zvārtavas ezerā.

Zandartu mazuļus zivju resursu pavairošanai piegādāja ZS “Skaldas”.

Projekts „Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2023. gadā” īstenots ar mērķi palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros, radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību. Zivju resursu pavairošana un dažādošana ir būtisks un ilgtspējīgs ieguldījums pašvaldības ezeros.

Projekta kopējās izmaksas ir 1422,96 EUR, no kā Zivju fonda finansējums – 1266,43 EUR un pašvaldības līdzfinansējums – 156,53 EUR.

Par citiem ar Zivju fonda atbalstu realizētajiem projektiem var izlasīt Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, sadaļā “Attīstība”/”Projekti”.

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļa