2024. gada 17. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Par būvdarbu atsākšanu un satiksmes ierobežojumiem Baznīcas laukumā!

Smiltenes novada dome informē, ka 2020.gada aprīlī pēc tehnoloģiskā pārtraukuma tiek atsākti būvdarbi objektā “Smiltenes pilsētas Daugavas ielas un Baznīcas laukuma posma pārbūve”.  No 2020.gada 20.aprīļa vispārējai transportlīdzekļu satiksmei tiks SLĒGTS Baznīcas laukums posmā no Mūrnieku ielas līdz Marijas ielai, saskaņā ar pievienoto shēmu. 

Piekļuve ielas slēgtajā posmā esošajiem uzņēmumiem, lai veiktu preču piegādi, tiks nodrošināta.

Lūdzam visus satiksmes dalībniekus respektēt uzstādītās ceļa zīmes un atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā.

Par projektu

Projekta Nr.3.3.1.0/17/I/034 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā Smiltenes pilsētas ielu infrastruktūrā. 

Projekta realizācija kļuva iespējama, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

Būvdarbus veic SIA “8 CBR”, būvuzraudzību SIA “BaltLine Globe” un autoruzraudzību SIA “Firma L4”. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 745 906,04 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 504 636,00 EUR un valsts budžeta dotācija 66 682,48 EUR.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2020.gada 10.oktobrim.