2024. gada 18. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Par Cērtenes pilskalna attīstības koncepcijas sabiedrisko apspriešanu

Cērtenes pilskalns ir iedzīvotāju iecienīta pastaigu vieta, kur var baudīt mieru un dabas tuvumu. Pilskalna teritorija ir ļoti daudzveidīga un bagāta, taču vietām pilskalna skaistums ir jāatklāj skatiem, atbrīvojot ainaviski skaistos skatus no apauguma, kā arī iedzīvotāju plūsma ir jāorganizē, lai teritorijā neveidotos pārmērīgi izbradājumi.

Pilskalna teritorija pieder gan pašvaldībai, gan AS “Latvijas valsts meži”,  lai attīstītu un sakārtotu pilskalna teritoriju iztrūka vienotas koncepcijas par teritorijas attīstību. Pēc Smiltenes novada pašvaldības pasūtījuma ainavu arhitekte, telpiskās plānošanas speciāliste Sabīne Skudra izstrādāja vienotu Cērtēnes pilskalna teritorijas attīstības koncepciju, kuras mērķis ir izstrādāt skaidru vīziju teritorijas plānveidīgai attīstībai, nepieciešamo darbu plānu secīgai attīstības ieceru īstenošanai.

2020.gada 28.oktobra Smiltenes novada domes sēdē deputāti izskatīja un apstiprināja Cērtenes pilskalna attīstības koncepcijas pirmo redakciju. Koncepcija šobrīd ir nosūtīta AS “Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes mežsaimniecībai saskaņošanai. Saņemot saskaņojumu vai ierosinājumus, pēc nepieciešamības tiks veiktas izmaiņas koncepcijā.

Sabiedriskā apspriešana par izstrādāto koncepciju plānojas 2021.gada sākumā, pēc “Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes mežsaimniecības saskaņojuma saņemšanas, nevis 2020.gada novembrī, kā tika minēts oktobra domes sēdē. Tās laikā iedzīvotāji tiks aicināti  iepazīties ar izstrādāto plānu, kā arī izteikt savu viedokli vai priekšlikumus par to, kādam vajadzētu būt Cērtenes pilskalnam un apkārtējai teritorijai. Apspriešanas noslēgumā visi iegūtie dati  tiks apkopoti un izanalizēti, lai sagatavotu  teritorijas attīstības koncepcijas galīgo variantu, kuru iesniegt apstiprināšanai Smiltenes novada domē. 

Aicinām sekot līdzi aktuālai informācijai!

 

Sagatavoja:

Marita Mūze, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Agija Kukaine, Teritorijas apsaimniekošanas speciāliste