2023. gada 29. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Par pagasta pārvaldes telpu maiņu un aptiekas saglabāšanu Gaujienā

Pašvaldībā saņemta informācija, ka Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastos tiek izplatīta informācija par iespēju parakstīties Gaujienas aptiekā un pagastu pārvaldēs par aptiekas saglabāšanu Gaujienā.

Pašvaldība informē, ka izplatītā informācija ir nepatiesa un parakstīšanās iespējas pašvaldības pagastu pārvaldēs netiks nodrošinātas.

Pašvaldība 2022. un 2023. gada Gaujienas pagasta budžetos ir plānojusi līdzekļus pašvaldības īpašumā esošu telpu pielāgošanai pagasta pārvaldes vajadzībām, tātad pārcelšanās ir plānota, precīzs pārcelšanās termiņš atkarīgs no remontdarbu pabeigšanas. Turklāt, ņemot vērā faktisko situāciju ar nekustamo īpašumu “Nolejas”, pašvaldībai šobrīd nav spēkā esoša nomas līguma par telpām šajā ēkā, kā arī ir saņemta informācija, ka nekustamais īpašums tiek atsavināts.

Pašvaldība neuzņemas atbildību par ēkas īpašnieka attiecībām ar SIA “Gaujienas APTIEKA”, jo tai pat nav tādu tiesību, bet apliecina, ka aptiekas esamība Gaujienas pagastā iedzīvotāju interesēs tai ir ļoti svarīga un, ja aptiekas atrašanās līdzšinējās telpās kādu apstākļu dēļ nebūs iespējama, pašvaldība iesaistīsies atbilstošu telpu meklēšanā.

 

Sagatavoja

Evija Zurģe, Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos