2024. gada 14. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Par pašvaldības iestāžu darbu ārkārtējās situācijas laikā 

 2020.gada 7.maijā Ministru kabinets pagarināja ārkārtējo situāciju līdz 9. jūnijam, vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk.

Lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību un rūpētos par darbinieku un apmeklētāju veselību un sekojot līdzi noteiktajām Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām, kā arī saistībā ar valdības izsludināto ārkārtas situāciju valstī,  Smiltenes novada pašvaldības iestādēs/struktūrvienībās un pašvaldības kapitālsabiedrībās turpina pakalpojuma nodrošināšanu attālināti, apmeklētāju pieņemšana klātienē organizējot tikai pēc iepriekšēja pieraksta. 

No 12. maija tiek mazināti ierobežojumi izglītības, sporta, dažādu pasākumu organizēšanas un pulcēšanās un tūrisma jomās, skatīt ŠEIT.


Pašvaldības administrācija, Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Pašvaldības pakalpojumus nodrošinām neklātienes formā:

 • Iesniegumus un jautājumus sūtīt uz e-pastu: [email protected] vai zvanīt uz tālruņa numuriem 64707588 vai 20022348;
 • Pie Smiltenes novada domes, Dārza ielā 3, ir izvietota slēgta pastkaste, kurā ir iespēja ievietot iesniegumus vai kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldības un valsts iestādēm.
 • Ar pašvaldības darbiniekiem aicinām sazināties, izmantojot e-pastus vai tālruņus;
 • Aktuālā informācija, iesniegumi, veidlapas un kontaktinformācija pieejama www.smiltenesnovads.lv;  
 • Par valsts pakalpojumiem saziņa uz e-pastu:  [email protected] vai uz tālruņiem 66954850, 64707588. 

Iedzīvotāji ir aicināti  izmantot portālā www.latvija.lv  e-pakalpojumus, kur ir pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpojumi, turklāt lielu daļu no tiem pilnībā var pieteikt un saņemt elektroniski bez nepieciešamības doties klātienē uz iestādi. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.

Valsts iestāžu pakalpojumus var saņemt ATTĀLINĀTI:

 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA Informatīvais tālrunis:64507020);
 • Valsts ieņēmumu dienesta (VID Konsultatīvais tālrunis: 67120000);
 • Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80200206);
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP Informatīvais tālrunis: 67209400);
 • Valsts Zemes dienests (VZD Informatīvais tālrunis 67038800).

Pagastu pārvaldes

Smiltenes novada pagastu pārvaldēs apmeklētāji klātienē netiek pieņemti. Ar pagastu pārvalžu vadītājiem, lauku attīstības speciālistiem, sociālā dienesta un bāriņtiesas darbiniekiem aicinām sazināties caur e-pastiem vai tālruņiem. Nepieciešamības gadījumā var sazināties ar Smiltenes novada domi pa tālruņiem: 64707588 vai 20022348 vai rakstīt uz e – pastu: [email protected], vai atstāt iesniegumus slēgtā pastkastē, kas atrodas pie Smiltenes novada domes administrācijas ēkas, Dārza ielā 3, Smiltenē.


Dzimtsarakstu nodaļa

Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļā apmeklētāji klātienē netiek pieņemti. Ja nav iespējams nodrošināt attālinātu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem (piem., civilstāvokļa aktu reģistrācija), apmeklētāju pieņemšana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Tālrunis saziņai 64707572, e-pasts: [email protected]v. 

Papildu informācija: 


Sociālais dienests

Sociālā dienesta speciālisti pakalpojumu sniegšanu nodrošina attālināti, izmantojot saziņu caur e-pastu vai tālruni.  Ja nav iespējams nodrošināt attālinātu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem (piem., sociālā pakalpojuma funkcija, veselības aprūpes funkcija) apmeklētāju pieņemšana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta.  Dokumentus un iesniegumus būs iespējams ievietot slēdzamā pastkastē, kas atrodas pie Smiltenes novada domes administrācijas ēkas, Dārza ielā 3, Smiltenē. Tālrunis saziņai 26362282, e-pasts: [email protected].  

Papildu informācija: 


Smiltenes novada Bāriņtiesa

Smiltenes novada Bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošinās attālināti, izņemot gadījumus, kad būs nepieciešams izbraukt uz vietas. Bāriņtiesa aicina izvērtēt iespēju notariālos pakalpojumus saņemt pēc 15.04.2020. Nepieciešamības gadījumos lūgums sazināties pa tālruni  26603348 vai e-pastu: [email protected].  


Smiltenes novada Būvvalde

Būvvalde apmeklētājus klātienē nepieņem, būvniecības procesu saskaņošanu nodrošina elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni 20032189 vai e-pastu: [email protected].


Nekustamā īpašuma nodaļa

Nekustamo īpašumu nodaļa apmeklētājus klātienē nepieņem, pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta attālināti, izmantojot saziņu caur e-pastu vai tālruni. Dokumentus var sūtīt pa pastu vai klātienē atstāt slēgtā pastkastē, kas izvietota pie pašvaldības ēkas Dārza ielā 3. Tālrunis saziņai 20284499, e-pasts: [email protected]


Pašvaldības policija 

Smiltenes novada Pašvaldības policija turpina darbu ierastajā kārtībā. Dežūrtālrunis: 28659933, neatliekamos gadījumos, kā arī gadījumos, kad Pašvaldības policija nestrādā, lūgums zvanīt Valsts policijai pa diennakts bezmaksas tālruni 110.

Saskaņā ar valdības 14. marta ārkārtas sēdē noteiktajiem papildu lēmumiem jaunā koronavīrusa izraisītās saslimšanas “Covid-19” ierobežošanai Latvijā, Valsts policija sadarbībā ar Pašvaldības policiju uzrauga sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī, saņemot informāciju par tiem, policija attiecīgi reaģē.  Gadījumos, ja netiks ievēroti Ministru kabineta rīkojumā noteiktie drošības pasākumi, var tikt piemērota arī atbilstoša administratīvā vai kriminālā atbildība un piemērots sods.

Papildu informācija: 


Izglītības iestādes 

 • Izglītības jomā visu veidu mācību process joprojām notiks attālināti, tai skaitā pašlaik netiks organizētas bērnu nometnes.

 • Ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanas un epidemioloģiskās drošības pasākumus, tiks atļautas klātienes konsultācijas, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem vai profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem. Lai gan 9. klašu skolēniem obligātie eksāmeni ir atcelti, arī viņiem konsultācijas klātienē būs atļautas.

 • Atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību, rūpētos par darbinieku un bērnu veselību, Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs turpinās darboties dežūrgrupas, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kuriem nav iespējams citādi nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Šī gada 12.maijā veikti grozījumi Smiltenes novada domes priekšsēdētāja 2020. gada 15. marta rīkojumā Nr.3.19/48, kas paredz mainīt maksimālo bērnu skaitu vienā dežūrgrupā, to palielinot ne vairāk kā desmit bērni vienā grupā (līdz šim pašvaldība noteica maksimālo bērnu skaitu vienā grupā – ne vairāk kā pieci). Vecākiem tāpat kā līdz šim izglītības iestādei būs jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav atradušies ārzemēs, nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Bērnudārzos tiks pastiprināti piesardzības un epidemioloģiskie drošības pasākumi.
 • Ministru kabineta 7.maija lēmums paredz, ka, ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus, pirmsskolas iestādes kopā ar pašvaldībām var lemt, kā šajā mācību gadā organizēt 5-6 gadus vecu bērnu apmācību – klātienē vai attālināti. Ņemot vērā, ka ārkārtējā situācija valstī nav atcelta, kā arī inficēšanās risks ar koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 saglabājas, Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs 5-6 gadus vecu bērnu obligātās apmācības klātienē netiek atsāktas, turpinot mācību procesu attālināti. Sarunās ar izglītības iestāžu vadītājiem kā iespējamais laiks tiek apspriests augusts, kad varētu atsākties klātienes apmācības, taču par to pašvaldība lems kādā no tuvākajām domes sēdēm.
 • Klātienē varēs notikt arī organizēti bezkontakta sporta treniņi vai nodarbības, ievērojot šādus nosacījumus:
  • vienā treniņgrupā vienlaikus pulcējas ne vairāk kā 25 personas;
  • treniņa laiks iekštelpās – trīs stundas, ārtelpās laiks neierobežots;
  • nodarbību vada sertificēts treneris;
  • tiek ievērota savstarpēja divu metru distance;
  • fiziski nepārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas;
  • treniņā neiesaistās bērni, kas jaunāki par septiņiem gadiem;
  • jāievēro sporta norises vietas pārvaldnieka un trenera norādījumi;
  • jāievēro citi fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas tiks izstrādāti sadarbībā ar Veselības ministriju.

Papildu informācija: 


Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde un tās struktūrvienības 

 • Smiltenes novada Kultūras centrs un pagastu Tautas un Kultūras nami slēgti un visi publiskie pasākumi ir atcelti. 
 • Smiltenes novada Kultūras centra Kinoteātris ir slēgts. 
 • Smiltenes novada bibliotēka un pagastu bibliotēkas apmeklētajiem ir slēgtas, visi plānotie publiskie pasākumi ir atcelti. 
 • Tūrisma informācijas centrs slēgts, individuālas konsultācijas telefoniski 29395200 vai rakstot uz e-pasta adresi [email protected]
 • Smiltenes novada Muzejs apmeklētājiem slēgts.
 • TLMS “Smiltene” apmeklētājiem slēgta.
 • Lai atgūtu naudu par iegādātajām biļetēm uz pašvaldības organizētajiem publiskiem pasākumiem, lūgums sazināties ar Smiltenes novada Kultūras centru, tālrunis saziņai 26405258, e-pasts: [email protected].

!!! Kultūras iestāžu darbība tiks uzsākta pakāpeniski, kolīdz būsim pilnībā sagatavojušies kultūras ministrijas izdotā sanitārā protokola prasībām.  Ar sanitārajiem protokoliem, kas šobrīd izstrādāti sociālās distancēšanās nodrošināšanai muzejos, bibliotēkās, kultūras norišu vietās, profesionālās skatuves mākslas mēģinājumu procesā, kā arī publiskos kultūras pasākumos, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī, aicinām iepazīties Kultūras ministrijas tīmekļvietnē

 • Pašvaldības sporta bāzēs atsākas organizētie grupu sporta treniņi, kā arī iedzīvotājiem iespēja veikt  individuālās nodarbības. Novada sporta objekti tiks atvērti pakāpeniski, pēc noteikumu izstrādes un saskaņošanas atbilstoši fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības prasībām. Vairāk informācija ŠEIT

Papildu informācija:


Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Smiltenes NKUP”

SIA “Smiltenes NKUP” uz nenoteiktu laiku nepieņems klientus klātienē birojā, Pils ielā 3a, Smiltenē. Lūdzam izmantot iespēju sazināties ar SIA “Smiltenes NKUP” pa tālruni 26182972 vai e-pastu: [email protected], vai arī sūtīt ziņu “Smiltenes NKUP” mājaslapā. Tāpat ziņojumu iesniegšanai iespējams izmantot arī  pastkastīti Pils ielā 3a.


Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”

SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”, lai pasargātu pacientus, personālu un Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientus, ieviesusi stingrus preventīvos pasākumus. Lūdzam ievērot visus drošības pasākumus, lai pasargātu sevi un citus no inficēšanās ar Covid -19 infekciju.

Lai pasargātu Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientus, kuriem ir lielāks risks saslimšanai smagākā formā ar Covid-19 infekciju, līdz 2020.gada 14.aprīlim ir aizliegts apmeklēt Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientus.

Smiltenes slimnīca lūdz pacientus:

 • Izvērtēt poliklīnikas apmeklējuma nepieciešamību, ja ir situācija, ka ir izlemts neapmeklēt speciālistu, pie kura esiet pierakstījies, lūgums sazināties ar reģistratūru (64772534), lai atteiktu vizīti pie speciālista;
 • Neienākt poliklīnikā vai Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā (traumpunktā), ja ir vismaz viens no šādiem simptomiem: paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums un pirms simptomu parādīšanās 14 dienu laikā ir būts kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai ceļots uz Covid-19 infekcijas skartajām teritorijām, bet zvanīt uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu 113.
 • Lietot poliklīnikas telpās uzstādītos roku dezinfekcijas līdzekļus;
 • Ievērot Slimību profilakses un kontroles centra noteiktās rekomendācijas.

Papildu informācija: 

 


Smiltenes novada iedzīvotāji, šis ir laiks, kad mums visiem kopā ir jābūt atbildīgiem, lai apturētu jaunā koronavīrusa COVID-19 pandēmijas izplatību. Ir apstiprināts, ka šis vīruss tiek pārnests no cilvēka uz cilvēku, pilienu un kontakta izplatīšanās ceļā. Inficēto skaits ar katru dienu strauji pieaug visā pasaulē, to apturēt varam tikai mēs paši, ja šo ārkārtas situāciju un valstī noteiktos ierobežojumus uztversim nopietni. 

Mūsu pienākums un atbildība ir maksimāli samazināt kontaktus ar citiem cilvēkiem, nepakļaut citas personas inficēšanās riskam. Mēs lūdzam iespēju robežās samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, īpaši ar gados vecākiem cilvēkiem,  neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, nepulcēties neformālajos pasākumos (īpaši tas attiecas uz jauniešiem), darbu pēc iespējas veikt attālināti no mājas.  

 Esam atbildīgi pret sevi, pret saviem līdzcilvēkiem – bērniem, vecākiem, vecvecākiem! Mūsu veselība ir pati svarīgākā! 


Uzņēmējdarbība 

 


Papildu informācija par COVID-19: 

Informācija atjaunota  20.03.2020.