2022. gada 5. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Par saistību pārņemšanu un rekvizītiem

Smiltenes novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam Pārejas noteikumu 6. punktam ir novadā iekļauto pašvaldību (Raunas novada, Smiltenes novada un Apes novada) institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

Informējam, ka no 2021.gada 1.jūlija apvienoto pašvaldību noslēgto līgumu saistības pārņem Smiltenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009067337, Adrese – Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.

Vēršam uzmanību, ka iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuriem bankās izveidoti automātiskie maksājumi vai saglabāti maksājumu paraugi ar Apes un Raunas novadu pašvaldību nosaukumiem un reģistrācijas numuriem, veicot jūnija rēķinu apmaksu, apmaksa var neizdoties. Veicot maksājumu no jauna, izmantojot jūnija rēķinā norādīto informāciju, ka maksājumus ir veikts, banka to automātiski pāradresēs Smiltenes novada pašvaldībai. Lūgums automātisko maksājumu, paraugu vai jaunu maksājumu informācijā norādīt Smiltenes novada pašvaldības rekvizītus. Jūlija rēķinos jau būs noradīti jaunie pašvaldības rekvizīti.

 

Smiltenes novada pašvaldības rekvizīti:

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Reģ. Nr. 90009067337

Banka: AS SEB banka, kods UNLA2X

Konts: LV75UNLA0050014255591

Telefons: 64707588

Mob. 20022348

Fakss: 64707583

E-pasts: [email protected]