2023. gada 26. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Par saņemtiem ziedojumiem Smiltenes novada pašvaldībai 2023. gada pirmajā pusgadā

Kopš 2022. gada sākuma Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnē ir izveidota informatīva sadaļa, kurā var iepazīties ar pašvaldībai ziedojušo fizisko vai juridisko personu sarakstu. Informācijai piedāvājam iepazīties ar šā gada pirmās puses ziedotājiem, ziedojuma apmēru un mērķi.

2023. gadā pašvaldībā līdz šim saņemti pieci ziedojumi:

  • Biedrība “Esi sveiks!” Drustu pagasta pārvaldei ziedojusi hokeja laukuma inventāru – laukuma bortus un solus, kuru aprēķinātā vērtība brīdī, kad tie tika dāvināti pagasta pārvaldei – 8009 EUR. Ziedojuma mērķis bija veicināt Smiltenes novada bērnu un jauniešu iesaisti sportiskās aktivitātēs. Pēdējie uzlabojumi hokeja laukumā norisinājušies pirms pusotra gada, veicot tobrīd degradablā stāvoklī esošo soliņu uzlabošanu.
  • Privātpersona Mārcis Miķelsons ziedojis finanšu līdzekļu Gatartas pansionātam 1000 EUR apmērā. Līdzekļi paredzēti sociālās palīdzības veicināšanai, sk. Gatartas pansionāta lokālās video uzraudzības sistēmas uzlabošanai.
  • AS “Smiltenes piens” ziedojums Smiltenes novada pašvaldībai – vides objekts un dzeramā ūdens ņemšanas vieta “piena steķis”. Kopējā ziedojuma vērtība – 10 845 EUR. Objekta svinīgā atklāšana norisinājās 2023. gada 15. jūlijā, šobrīd tas brīvi pieejams gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem Tepera promenādē, kalpojot arī kā saistošs tūrisma objekts.
  • SIA “SAUKAS KŪDRA” ziedojums Smiltenes novada Izglītības pārvaldei 380,00 EUR apmērā dalībai nometnē “Atklāj sevi!”, dalības maksas segšanai. Nometne “Atklāj sevi” norisinās no 2023. gada 23. jūlija līdz 2023. gada 2. augustam “Ataugās”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā. Konkursā uzvarēja Emīlija Agape Felcis no Launkalnes un Gustavs Smukulis no Raunas, kas godam nopelnījuši dalību pasākumā ar aktīvu iesaisti jaunatnes darbā, veicot labos darbus izglītības iestādē un ārpus tās, rosinot un īstenojot idejas kopā ar jaunatnes darbinieku.
  • Privātpersona Māris Zālītis ziedojis Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldei, senioru jauktā kora “Mežābele” tērpu iegādei. 1608,50 EUR paredzēti 29 sievu vestēm, bet 441,50 EUR 7 vīru vestēm, kopējā vērtība – 2050 EUR. Koris šogad atzīmēja 60 gadu jubileju, un tērpi bija paredzēti dalībai šā gada Dziesmu un deju svētkos.

Atkārtoti informējam, ka tīmekļvietnē sadaļa ziedojumiem izveidota, ievērojot  likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā” 14. panta vienpadsmito daļu, kas paredz ziedojuma saņēmēja pienākumu piecu darbdienu laikā pēc ziedojuma pieņemšanas savā tīmekļvietnē publicēt informāciju par ziedotāju (fiziskās personas vārdu un uzvārdu vai juridiskās personas vai personu apvienības nosaukumu), kā arī ziedojuma priekšmetu, apjomu un mērķi.

Plašāka informācija ŠEIT.

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste