2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Par saņemto iesniegumu plānotās darbības akceptam

 

Smiltenes novada pašvaldība 09.10.2023. ir saņēmusi SIA “WPR2”, reģ.Nr. 50203195901 iesniegumu par paredzētās darbības “Vēja elektrostaciju parka “Augstkalni” būvniecība” akceptu.

Vēja elektrostaciju parku “Augstkalni” ir paredzēts izbūvēt Smiltenes novada Launkalnes pagasta zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem – 94700140067, 94700140070, 94700140133, 94700140025, 94700140142, 94700130024 un Smiltenes novada Drustu pagasta zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem – 42480010022, 42480010001, 42480010012, 42480010048, 42480010013, 42480010030, 42480030007, 42480030022, 42480020015.

Ierosinātājs: SIA “WPR2”, reģ. Nr.50203195901, juridiskā adrese: Kalna iela 8, Smiltene, LV-4729, tālruņa numurs: 29466765

No Vides pārraudzības valsts biroja 2023. gada 09. oktobrī saņemts atzinums Nr. 5-04/10/2023 par izstrādāto Ietekmes vidi novērtējuma ziņojumu. Ar atzinumu var iepazīties biroja mājaslapā sadaļā reģistri, ietekmes uz vidi novērtējumu projekti. Saite 

Ar ziņojumu var iepazīties SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” mājaslapā sadaļā aktualitātes