2023. gada 6. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu Smiltenes pilsētā

2023. gada 1. februārī Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēts sekojošs paziņojums:

“Paziņojums par tarifu projektu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CS Smiltene”, reģ. Nr. 40203353217, juridiskā adrese: Smiltenes novads, Smiltene, Rīgas iela 16A, LV-4729, 2023. gada 23.janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Jaunais tarifs bez PVN
Ražošanas tarifs viendaļīga tarifa gadījumā, EUR/MWh 87,35
Pārvades un sadales tarifs viendaļīga tarifa gadījumā, EUR/MWh 33,07
Tirdzniecības tarifs viendaļīga tarifa gadījumā, EUR/MWh 4,58
Siltumenerģijas gala tarifs EUR/MWh 125,00

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2023. gada 1.jūliju.

Jauns siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts ir sagatavots sakarā ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu reorganizāciju Smiltenē, Smiltenes novadā – izsniedzot licenci SIA “CS Smiltene” siltumenerģijas pārvadei un sadalei.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, lietotājs var SIA “CS Smiltene”, Smiltenes novads, Smiltene, Rīgas iela 16A, LV-4729, iepriekš sazinoties ar SIA “CS Smiltene” valdes locekli Pēteri Lejnieku, e-pasts: [email protected].

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “CS Smiltene” Rīgas ielā 16A, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, e-pasts: [email protected], kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: [email protected], 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.”

Savukārt 2023. gada 31. martā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēts sekojošs paziņojums:

Precizējot iepriekš publicēto SIA “CS Smiltene”, reģ. Nr. 40203353217, precizē un pagarina priekšlikumu un ieteikumu par tarifa projektu iesniegšanas termiņu, kas publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesi” 2023.gada 1.februārī, laidiena Nr. 23, OP 2023/23.DA7.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “CS Smiltene” Rīgas ielā 16A, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, e-pasts: [email protected], kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, elektroniskā pasta adrese: [email protected], 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.”

SIA  “CS Smiltene” papildus publikācijām Smiltenes pilsētas centralizētā siltumapgādes pakalpojuma saņēmējiem sniedz sekojošu skaidrojumu:

“Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 2023. gada 31. janvārī ir saņēmusi izskatīšanai jaunu SIA “CS Smiltene” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu. Saskaņā ar iesniegto tarifa projektu, paredzams, ka jaunais siltumenerģijas gala tarifs varētu stāties spēkā no 2023. gada 01. jūliju, neskarot 2022./2023. gada apkures sezonu, kurā siltumenerģijas apgāde tiek nodrošināta saskaņā ar 2014. gadā apstiprināto siltumenerģijas apgādes gala tarifu 58,31 EUR/MWh.

Ņemot vērā, ka šobrīd piemērojamie tarifi ir spēkā kopš 2014.gada, SIA “CS Smiltene” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pārskatīšana bija saistīta ar tarifos iekļaujamo izmaksu izmaiņām, kuras primāri ir ietekmējis kurināmā (šķeldas) cenas būtisks kāpums, kā arī tas, ka kopš 2014.gada ir veiktas izmaiņas valsts nodokļu likumdošanā (pieaugusi sociālā nodokļa, dabas resursu nodokļa, akcīzes nodokļa, transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa likme u.c.), ir mainījusies elektroenerģijas iegādes cena un mainījušās elektroenerģijas sadales pakalpojumu izmaksas.

2023. gada 31. janvārī SPRK iesniegtais siltumenerģijas apgādes tarifs veidots, balstoties uz siltumenerģijas ražošanas izmaksu prognozi, kas ietvēra faktisko šķeldas cenu 2022. gada decembrī, kā arī elektroenerģijas cenas prognozi 2023. gada janvārī. Izmantojot tarifa aprēķinā minētos datus, SPRK iesniegtais tarifa projekts paredzēja siltumenerģijas gala tarifu noteikts 125 EUR/MWh.

Laika periodā no tarifa projekta iesniegšanas līdz 2023. gada 27. martam notikušas būtiskas izmaiņas vairāku būtisku tarifu veidojošo komponenšu pašizmaksā, piemēram, būtiski samazinājušās faktiskās kurināmā (šķeldas) un elektroenerģijas cenas, kā arī uzlabojušās atsevišķu resursu nākotnes cenas prognozes. Saskaņā ar biomasas biržas “Baltpool” datiem, šķeldas cena Latvijā laika posmā no tarifa izstrādes brīža līdz 2023. gada 27. martam samazinājusies par 26%, bet elektrības cena periodā no 2022. gada decembra līdz 2023. gada februārim, saskaņā ar elektroenerģijas biržas “Nordpool” datiem, samazinājusies par 57%. Ievērojot minētās tirgus norises, SIA “CS Smiltene” sadarbībā ar SPRK strādā pie tarifa pārrēķina, lai precizētu izmaksas atbilstoši faktiskajai tirgus situācijai un panāktu siltumenerģijas apgādes gala tarifa samazinājumu pirms tarifa galīgās apstiprināšanas.

SIA “CS Smiltene” prognozē, ka pēc izmaksu precizēšanas atbilstoši aktuālajām resursu cenām, siltumenerģijas apgādes gala tarifs nepārsniegs 106 EUR/MWh. “

“Latvijas Vēstnesis” informācija