2022. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Par teicamām sekmēm mācību darbā pasniegtas pašvaldības naudas prēmijas 15 Smiltenes vidusskolas absolventiem

Smiltenes novadā jau vairākus gadus ir tradīcija pasniegt naudas balvas jeb prēmijas 12.klašu absolventiem par ļoti labām, teicamām vai izcilām sekmēm mācību darbā. Šogad prēmijas 143 eiro apmērā saņēma 15 Smiltenes vidusskolas  absolventi, kuru sveikšana notika 9.jūnijā  skolas izlaiduma pasākumā. Šogad izglītības iestādi absolvēja 51 vidusskolēns. 

Naudas balvu saņēmējus pašvaldība izvēlas konkursa “Par Smiltenes novada domes  vispārizglītojošo mācību iestāžu 12.klašu absolventu mācību darbu rezultātiem” kārtībā, ņemot vērā vairākus kritērijus:  12. klases mācību gada vidējais vērtējums ir astoņas balles vai augstāk; atestāta sekmju vērtējumā nedrīkst būt atzīme, kas zemāka par 6 ballēm; nav fiksēti skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi; skolēns mācību laikā ir piedalījies reģiona, valsts vai starptautiska mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, projektu vai pētniecisko darbu konkursos, vai sporta sacensībās.

Konkursa  mērķis ir veicināt skolēnu motivāciju labi mācīties, piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos un projektos, kā arī  novērtēt viņu sasniegumus. Prēmiju piešķiršanu absolventiem izvērtē un lēmumu pieņem Smiltenes novada domes Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas deputāti.

2016./2017. mācību gadā prēmijas saņem Laura Savicka, kurai ir augstākais vidējais sekmju vērtējums  atestātā –  9,58 balles,  Elīna Lanka (9,05 balles),  Annija Cunska (9,31 balles), Dita Trijēce (8,9 balles), Anete Trijēce (8,8 balles), Sandra Jaundžeikare (8,8 balles), Nelda Neilande (8,7 balles),  Lauma Kalnkambere (8,62 balles), Agnese Kauškale (8,6 balles), Krista Ķelpa (8,5 balles),  Elīza Žūkure (8,33), Linards Ozols (8,3 balles),  Laura Dauka (8,24 balles), Alise Bebrīte (8 balles), Dženeta Spolīte (8 balles). 

Vaira Vīķe-Freiberga ir teikusi: “Katrs rīts sniedz mums iespēju būt citādiem, nekā mēs bijām vakar, tas sniedz mums izdevību būt labākiem, nekā mēs bijām vakar, tas sniedz mums izaicinājumu sevi pāraugt, sevi pilnveidot un sevi pārspēt.” Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore pašvaldības vārdā visiem absolventiem novēl sevi pāraugt, pilnveidot, pārspēt un lai izvēlētais dzīves ceļš ir sirdī tuvs un atnes prieku par sasniegto.!

 

Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste