2022. gada 10. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Par Vecā parka apsaimniekošanu

Smiltenes novada iedzīvotāji aktīvi seko līdzi dažādiem saimnieciskiem jautājumiem un sociālos tīklos norāda pašvaldībai piederošus objektus, kur nepieciešami uzlabojumi. Viena no tādām vietām  ir kāpnes pie Tepera ezera pārgāznes, kur koka pakāpieni ir savu laiku nokalpojuši un apgrūtina iedzīvotājiem nokļūšanu uz atpūtas vietu.

Pēdējos gados pašvaldība ir ieguldījusi lielus finanšu līdzekļus Tepera ezera apkārtnes teritorijas un Vecā parka infrastruktūras labiekārtošanai.  Pagājušajā gadā veikta 6. un 8. celiņa (no viesnīcas “Brūzis” līdz Tepera ezeram) seguma atjaunošana un tiem pieguļošās teritorijas kompleksā pārbūve –  atjaunots asfalta segums esošajiem celiņiem, izbūvētas minerālmateriāla seguma takas parka teritorijā, Japāņu dārzs, lapene, uzstādītas apgaismojuma laternas un soliņi, veikta Vanšu tiltiņa rekonstrukcija.

Soli pa solim pašvaldība iet uz priekšu. Šā gada jūlijā plānots uzsākt nākamo kārtu Vecā parka un tiem pieguļošo teritoriju komplekso pārbūvi. Saskaņā ar izstrādāto būvprojektu paredzēts veikt: 1.ceļiņa (posmā no centrālā laukuma līdz Brūža ielai) un 4.celiņa pārbūvi (tai skaitā apgaismojums); kaskādes (dīķīšu), blietētu šķembu seguma takas (no Dakteru ielas līdz 6.celiņam), laipas ar pieeju pie avota izbūvi; pieejas un skatu platformas pie ūdenskrituma pārbūvi; pakāpienu pie ūdens (Tepera ezers), laivu piestātnes un laipas pie Tepera ezera izbūvēšanu. Šos darbus atbilstoši iepirkuma konkursa “Vecā parka un tam pieguļošo teritoriju kompleksā pārbūve” rezultātiem veiks SIA “Ceļinieks 2010” ar piedāvāto līgumcenu 374 796.23 EUR bez PVN apmērā.

Tāpat informējam, ka Vecā parka dīķītim pie viesnīcas “Brūzis” tiek veikta esošās strūklakas sistēmas un pamatnes atjaunošana, kā arī jaunas strūklakas galvas uzstādīšana. Darbus veic SIA “ASE” sadarbībā ar SIA “Akvedukts”.

Par pļaušanas darbiem Vecajā parkā un pilsētā

Smiltenes novada domē ir izstrādāts kopjamo teritoriju plāns, kas katru gadu tiek papildināts, mainīts vai koriģēts, vadoties pēc faktiskās izpildes. Konkrēti Vecā parka teritorijas ir sadalītas ar pļaušanas biežumu no 2 līdz 6 reizēm sezonā. Piemēram, pie parka dīķīšiem 6 reizes sezonā, gar celiņu malām 3 – 4 reizes sezonā (iepriekšējā gadā 2 reizes sezonā), kokaudzēs 2 reizes sezonā.

Par latvāņu apkarošanu

Latvāņu ierobežojošie pasākumi ar kombinēto metodi (pļaušana un apstrāde)  pilsētā jau tiek veikti daudzus gadus, bet tā izplatību diemžēl veicina Abula upe, pa kuru ceļo Sosnovska latvāņa sēklas uz jaunām teritorijām. Šogad latvāņa ierobežojošie pasākumi Smiltenes pilsētas teritorijās tiks veikti 2,5 ha lielā platībā ar dažādām apkarošanas metodēm.
Iespējams izmantot četras latvāņu apkarošanas metodes: mehānisko, ķīmisko, bioloģisko un kombinēto. Lai izmantotu ķīmisko metodi ar 2. un 3. klases reģistrācijas augu aizsardzības līdzekļiem, nepieciešama speciāla apliecība, kuru izsniedz Valsts augu aizsardzības dienests.

2016.gada pavasarī Smiltenes pilsētā Valkas ielā uz pašvaldības zemes veiksmīgi tika izmēģināta jaunā apkarošanas metode ar herbicīdiem Nuance 75 WG un Accurate 200 WG, ko veica SIA “MB Grimons”. Valkas ielas teritorijā ievērojami ir samazinājies latvāņu blīvums. Arī šogad maija vidū SIA “Smiltenes NKUP” pilsētas parkos  latvāņu teritorijas tika apstrādātas ar herbicīdiem.

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu pilsētas ūdenstilpju piegulošajās teritorijā 10 m platās joslās, kur atrodas latvāņi, drīkst pielietot tikai mehānisko metodi. Šis faktors ievērojami ierobežo latvāņu apkarošanu Smiltenes pilsētā.

Pilsētā latvāņu teritorijām pēc apstrādāšanas ar herbicīdiem ir jāievēro nogaidīšanas laiks 60 dienas, pēc tam veic to nopļaušanu. Ūdenstilpju piegulošās teritorijās latvāņi 1x jau ir nopļauti. Ūdenstilpju piegulošās teritorijās pļaušana paredzēta līdz 4 reizēm.

Katru gadu pašvaldības teritorijas Smiltenes pilsētā tiek apsekotas un fiksētas jaunās teritorijas, kurās latvāņi ir izplatījušies, lai var paredzēt budžetā papildus finansējumu latvāņu apkarošanai. Lai samazinātu latvāņu izplatību, katram zemes valdītājam ir nepieciešams arī veikt latvāņa ierobežošanas pasākumus. Ar Sosnovska latvāņa izplatības ierobežojošiem pasākumiem var iepazīties MK noteikumos Nr.559 “Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas noteikumi”.

Informāciju sagatavoja:
Smiltenes novada domes Kancelejas un Saimnieciskās darbības nodaļas.