2022. gada 30. nov.
A- A A+
Viegli lasīt

Par vēsturiski radioaktīvo priekšmetu nodošanas kampaņu

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs (VVD RDC) ir Valsts vides dienesta struktūrvienība, kura saskaņā ar likumu „Par radiācijas drošību un kodoldrošību” veic uzraudzību un kontroli radiācijas drošības jomā, kā arī veicina iedzīvotāju izglītošanu par radiācijas drošības jautājumiem.

VVD RDC 2022.gadā organizē vēsturiski radioaktīvo priekšmetu nodošanas kampaņu.[1] Kampaņas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību vēsturiski radioaktīvajiem priekšmetiem, kuri, iespējams, atrodas iedzīvotāju īpašumos, vēsturiskajās rūpnieciskajās zonās (piemēram, pulksteņi un kompasi ar rādija krāsu, vēsturiskie militārie priekšmeti (mērskalas, slēdži, aviācijas mērinstrumenti, kuģu pulksteņi, tanku vadības paneļi) ar rādija krāsu, dūmu detektori ar plutoniju, rūpnieciskie radioaktīvie avoti). Kampaņas ietvaros iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas nodot šos vēsturiski radioaktīvos priekšmetus drošai apsaimniekošanai radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons”. Vienlaikus VVD RDC organizēs sabiedrības informēšanu par šāda veida priekšmetiem, iespējamiem riskiem, saskaroties ar šiem priekšmetiem, un kā pareizi rīkoties, ja šādi priekšmeti nonāk iedzīvotāju rīcībā.

Aicinām arī institūcijas pievērst uzmanību savā īpašumā esošajiem objektiem – vai nav saglabājušies vēsturiski radioaktīvie priekšmeti (piemēram, vēsturiskie plutoniju saturošie dūmu detektori), kuri nododami apsaimniekošanai radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons”.

Lai sagatavotos kampaņai un sabiedrību iepazīstinātu un sniegtu informāciju par  vēsturiski radioaktīvie priekšmetiem, 2021.gadā VVD RDC sagatavoja informatīvo materiālu “Par priekšmetiem un plaša patēriņa precēm ar paaugstinātu radioaktivitāti”, kurš pieejams VVD tīmekļa vietnē https://www.vvd.gov.lv/lv/media/7622/download

Kampaņas ietvaros no 10.augusta līdz 10.oktobrim iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot vēsturiskos radioaktīvos priekšmetus VVD RDC Rīgā, vairākās citās Latvijas pilsētās, kā arī radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons” Baldones pagastā, Ķekavas novadā. Radioaktīvo priekšmetu nodošanas kampaņas Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra kontaktinformācija iedzīvotājiem: telefons: +371 67084308 vai +371 67084295, e-pasts: [email protected].

Plašāka kampaņas informācija būs pieejama no 2022.gada 8.augusta VVD tīmekļvietnē https://www.vvd.gov.lv/lv/radioaktivo-prieksmetu-nodosanas-kampana.

 

[1] Kampaņa tiek organizēta Latvijas vides aizsardzības fonda projekta Nr.1-08/23/2022 ““Esi zinošs-2022!” – stratēģisko partnerību veidošana un sabiedrības iesaiste vides apziņas celšanai” ietvaros. Kampaņas organizēšana ir iekļauta arī Vides politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam projektā.