2022. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Parakstīts līgums par partnerību

Lai paplašinātu un stiprinātu savstarpējo sadarbību, 22.jūnijā tika parakstīts Līgums par partnerību starp Smiltenes novada domi un Villihas pilsētas pašvaldību Vācijā.

Sadarbība ar Vācijas pilsētu aizsākās ar pašdarbības kolektīvu apmaiņām jau vairāk kā pirms 20 gadiem, kad toreizējais Smiltenes ģimnāzijas meiteņu koris „Rudzupuķes” viesojās Villihā pie bērnu kora „Mārītes”, ko vadīja un joprojām vada diriģents Volfgangs Broks (Wolfgang Brock).

Tālāk sekoja Villihas bērnu kora „Mārītes” viesošanās Smiltenē un smilteniešu „Lido” kora, kora “Pakalni”, TDA „Ieviņa”, grupas „Kaimiņi” koncerti un piedalīšanās mūzikas festivālā Villihā. Veidota aktīva sadarbība starp Villihas skolām un Smiltenes ģimnāziju, organizēti uzņēmēju delegāciju apmaiņas braucieni un citas aktivitātes. Lielu ieguldījumu sadarbības veidošanā ir devusi Vācu-Latviešu sadraudzības biedrība Villihā, kura arī šobrīd organizē dažādas aktivitātes.

Pirmā sadraudzības vienošanās starp Smiltenes pilsētu un Vācijas pilsētu Villihu tika noslēgta 2002.gada 15. novembrī ar mērķi attīstīt un uzturēt informācijas apmaiņu starp pašvaldību un iestādēm. 2012.gada novembrī, atzīmējot Villihas pilsētas un Smiltenes pilsētas sadraudzības 10 gadu jubileju, tika parakstīta jauna sadraudzības vienošanās.

2014.gada jūlijā Smiltenes novada pašvaldība, sadarbībā ar biedrību „Valmieras – Giterslo Reģionu sadarbībai” un Vācu-Latviešu sadraudzības biedrību Villihā, organizēja  8. Latvijas- Vācijas sadraudzības forumu, kura mērķis bija aktivizēt un aktualizēt sadarbību starp Latvijas un  Vācijas sadraudzības pilsētām. Forumā piedalījās ap 70 dalībnieku no piecām Vācijas sadraudzības pilsētām un desmit Latvijas pašvaldībām.

Pateicoties ilggadējai sadraudzībai, abas pašvaldības šo sadarbību nolēma apliecināt ar partnerlīguma parakstīšanu, tādēļ pagājušajā nedēļā Smiltenē ieradās Villihas pilsētas pašvaldības un Vācu-Latviešu sadraudzības biedrības pārstāvji.

Tā kā šī bija pirmā Villihas pilsētas pašvaldības pārstāvju vizīte Smiltenē, lai labāk izprastu latviešu kultūras un izglītības tradīcijas, kā arī vērtības, ciemiņi viesojās Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis”, kur, caur dažādām rotaļām un dziesmām, bija iespēja iepazīt latviešu kultūru, kā arī, apmeklējot bērnudārza telpas, rast priekšstatu par pirmsskolas izglītības sistēmu Latvijā.
Dienas laikā delegācijas iepazinās ar jaunākajiem īstenotajiem un plānotajiem projektiem pašvaldībā, tās darbību un struktūru, radot pozitīvu iespaidu par novadu. Kā vēlāk atzina Villihas mērs Jozefs Haijes (Joseph Heyes): “Smiltenes novads ir realizējis un īstenojis vairākas lietas labāk nekā mēs Villihā”.

22.jūnija vakarā, Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, svinīgā ceremonijā tika parakstīts Līgums par partnerību starp abām pašvaldībām.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis uzsvēra, ka sākotnēji šī ir bijusi sadarbība starp skolēniem, ģimenēm, kolektīviem, kura šajā vakarā tiek nostiprināta ar līgumu: “Šovakar Smiltenes novada pašvaldība nostiprina savu ilggadējo sadarbību ar Villihas pilsētas pašvaldību, kas sniegs iespēju darboties aktīvāk Vācu-Latviešu biedrībai un meklēt jaunus izaicinājumus abu valstu sadarbības pilnveidošanai”. G.Kukainis arī izteica pateicību Vācu-Latviešu sadraudzības biedrībai, īpaši tās vadītājam Volfgangam Brokam, kā arī norādīja, ka līgums ir kā apliecinājums turpinājumam, kas tikai sekos.

Villihas pilsētas mērs J.Haijes šo līgumu par partnerību raksturoja kā sen izlolotu: “Tas ir sākums, starts kaut kam jaunam, bet tas nav starts no augstas pozīcijas, bet tas ir kas ļoti silts un ļoti sen jau lolots”, kā arī akcentēja, ka šis ir turpinājums: “Nākamais solis ir skaidrs- mums nevajag neko mainīt, mums vajag tikai turpināt”.  Viņš uzsvēra, ka līgums apliecina ne tikai to, ka tiek veicināta pilsētu un valstu sadraudzība, bet tiek stiprināta Eiropa. Savu ideju par šo vienotību Villihas pilsēta iekļāva arī savā dāvanā- stikla gleznā, kurā atveidota Latvija un Vācija, kas kopā ar sevi vieno citas valstis, veidojot spēcīgu Eiropu.

Liels ieguldījums sadarbības veidošanā un stiprināšanā ir bijis Saeimas deputātam, Smiltenes novada domes bijušajam priekšsēdētājam Aināram Mežulim. A.Mežulis uzsvēra, ka šo gadu laikā kopīgi ir izveidota Vācu-Latviešu sadraudzības biedrība, bet tagad ar līgumu ir jāsāk veidot plašāka sadarbība: “Tagad ir jāsper nākamais solis. Šai sadarbībai jāpāraug gan politiskajā līmenī, gan ekonomiskajā līmenī. Un es domāju, ka gan vienā, gan otrā mums ir vienam no otra ko mācīties”. A.Mežulis akcentēja arī sadarbības nozīmi Eiropas kontekstā, norādot to, ka “ja visa Eiropa sadarbotos tā kā Smiltene un Villiha visus šos 20 gadus, tad šobrīd mēs dzīvotu stiprā un vienotā Eiropā, un to es arī jums visiem šodien novēlu. Lai mūsu sadarbība plaukst, attīstās un veidojas”.

“Šodien, noslēdzot partnerības līgumu starp Smilteni un Villihu, līgumu, kurš balstās uz daudzām tikšanām starp cilvēkiem no mūsu pilsētām gandrīz 25 gadu garumā, mēs godinām pilsonisko iesaistīšanos, sadarbojoties cilvēkiem, pāri robežām”, savā runā uzsvēra Volfgangs Broks. Viņš atskatījās uz sadraudzību vēsturiskā nozīmē, minot to, ka 1992.gadā pirmo reizi izdzirdējis par Smilteni, un, ka “bērni bija mūsu sadraudzības sākums un dzinējspēks”. V.Broks savā runā akcentēja to, ka no latviešiem iemācījies brīvības un miera būtību, izdziedot dažādas patriotiskuma pilnas dziesmas katrā tikšanās reizē. Un to viņš aicināja uztver arī šajā vakarā, parakstot līgumu: “Tas ir kā aicinājums veicināt un kopīgi sargāt brīvību un mieru mūsu pilsētās”. V.Broks uzsvēra, ka, ja sākotnēji sadarbība nozīmēja humānās palīdzības sniegšanu, tad šobrīd šīs līgums ir vērsts uz abpusēju sadarbību, jo katra pašvaldība var mācīties viena no otras, tādēļ šis līgums nav novēlots, bet “nācis tieši laikā”.

Sevišķi aizkustinošs mirklis bija smilteniešu- sadarbības aizsācēju tikšanās ar Vācu-Latviešu biedrības pārstāvjiem. Skolotājas Māra Zelmene un Janīna Ķergalve dalījās savās atmiņās par sadraudzības aizsākumu, par skolēnu pirmajiem draugiem ārzemēs, par nozīmīgo 3 koru kopīgo Pavasara koncertu Johannesskolā (Johannesschule), par aizkustinošo mirkli izpildot dziesmu “Wir sind unsre zukunft”- “Mēs esam mūsu nākotne”.

Parakstot līgumu par partnerību, tiek radīta iespēja stiprināt Eiropas vienotību, ciešāku sadraudzību un sadarbību starp Latvijas un Vācijas tautām. Līgums palīdzēs veicināt abu pašvaldību attīstību. Tā ir iespēja abām pašvaldībām paplašināt un stiprināt sadarbību ekonomikas, sociālās, kultūras, izglītības un sporta jomās, veicināt kontaktus starp vietējiem iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem, kā arī nevalstiskajām organizācijām, lai tādējādi atbalstītu Eiropas saliedēšanas procesu.

Kā apliecinājums valstu un pašvaldību vienotībai, ceremonijas noslēgumā, vakarā viesi devās uz Smiltenes pagasta Līgo kalnu, kur caur skanīgām dziesmām un dejām abu pašvaldību vadītāji kopīgi aizdedza svētku ugunskuru, simbolizējot valstu vienotību, kā arī cerību uz vienotu, drošu Eiropu. Sagaidītais saulriets iezīmēja kāda laika posma noslēgumu un jaunas, spēcīgākas un vienotas sadarbības turpinājumu- Villihas pilsētas un Smiltenes novada attīstību.

Smiltenes novada dome izsaka lielu pateicību Mārai Zelmenei par sniegtajiem atmiņu stāstiem, rakstiem un fotogrāfijām.

Foto: Agnis Melderis

Informāciju sagatavoja:
Marita Mūze
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Inga Kovala
Smiltenes novada domes
Sekretāre