2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Pārapbedītas baznīcas dārzā atsegtās mirstīgās atliekas

Piektdien, 2022.gada 27.maijā, plkst. 14.30 Meža kapos Smiltenē norisinājās pie Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas atsegto mirstīgo atlieku pārapbedīšana. Svētbrīdi vadīja Smiltenes ev. lut. draudzes mācītājs Reinis Kulbergs.

Veicot baznīcai centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izbūvi, arheoloģiskās izpētes laikā tika atsegti individuālie apbedījumi un sens kaulu kambaris jeb pārabedījumu grāvis. Arheologi pēc izpētes un rakšanas darbiem, individuālos apbedījumus, ar cieņpilnu attieksmi pret aizgājējiem ir pārvietojuši turpat zemes darbu trases atzaros, savukārt senā kaulu kambara pīšļi pārapbedīti kapsētā.

Sākotnēji tika plānots visus atrastos pīšļus apglabāt baznīcas dārzā, taču lielā kaulu kambara atrašana, neatļāva īstenot šo ieceri. Kapavietas baznīcas dārzā veidotas kopš 1529. gada un, veicot jebkādus rakšanas darbus, var atklāties jaunas apbedījumu un pārabedījumu vietas. Šī iemesla dēļ tika pieņemts lēmums, seno smilteniešu jau vienreiz pārapbedītos pīšļus apbedīt brīvā vietā pašvaldības kapsētā, pārvedot tos ar svētīto baznīcas kapsētas zemi jeb grunti uz Smiltenes Meža kapiem. Pie apbedījumiem tiks izvietota īpaši veidota plāksne, kas atspoguļos pīšļu sākotnējo apbedījumu vietu pie Smiltenes ev. lut. baznīcas.

Linda Beitika,

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja