2024. gada 21. febr.
A- A A+
Viegli lasīt

Paredzētas izmaiņas ēdināšanas pakalpojumu maksas cenrādī Smiltenes novada izglītības iestādēs. Pakalpojumu jaunais cenrādis stāsies spēkā no 2024. gada 1. janvāra!

2023. gada 21. septembrī Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē lemts par turpmāko ēdināšanas izmaksu noteikšanu novada izglītības iestādēs. Ēdināšanas izmaksas pusdienām arī turpmāk tiks segtas 1.-4. klašu skolēniem un pilnā apmērā tiem, kuriem paredzēti pašvaldības atvieglojumi. Līdzšinējā apmērā pusdienu maksa paliks pirmsskolas vecuma bērniem no 5-6 gadiem, bet pārējiem audzēkņiem gaidāms ēdināšanas maksas sadārdzinājums.

Ēdināšanas maksas izmaiņas būs aktuālas Apes pilsētas, Bilskas, Blomes, Gaujienas, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Raunas, Trapenes, Smiltenes pilsētas, Variņu  pagasta izglītības iestādēs. Pakalpojumu jaunais cenrādis stāsies spēkā no 2024. gada 1. janvāra.

Pakalpojumu cenas tiks celtas saistībā ar energoresursu maksas vispārējo pieaugumu, lai izlīdzinātu pieaugušās izdevumu pozīcijas.

Arī turpmāk paredzēts, ka pilnā apmērā no valsts un pašvaldības budžeta tiek segtas pusdienu izmaksas 1.-4. klašu skolēniem pamatizglītības programmās.

Tāpat arī turpmāk pašvaldības piemērotie ēdināšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā pienāksies pirmsskolas un vispārējo izglītības iestāžu audzēkņiem, uz kuriem attiecas kāds no sekojošiem punktiem: noteikta invaliditāte; daudzbērnu ģimenes bērns, ko apliecina derīga Latvijas Goda ģimenes apliecība; aizbildnībā esošs bērns. Ēdināšanas pabalsts 100% apmērā tiek piešķirts arī pirmsskolas un vispārējās izglītības bērniem, kuru ģimenei noteikts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 9 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā”.

Izmaiņas skars pirmsskolas un 5.-9. klašu audzēkņus un darbiniekus. Pakalpojumu cenrādī turpmāk būs vērojams sadārdzinājums, atbilstoši ēdināšanas pakalpojuma maksai attiecīgajā iestādē. Izņēmums būs pirmsskolas vecuma bērni vecumā no 5-6 gadiem – pusdienu maksa šiem audzēkņiem paliks nemainīga.

Smiltenes novada izglītojamiem 10.-12. klašu grupā arī turpmāk netiks paredzēts pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas pakalpojumu segšanai, izņemot gadījumus, kad uz skolēnu attiecas pašvaldības piemērotie atvieglojumi.

Ar ēdināšanas pakalpojuma maksas cenrādi aicinām iepazīties Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 447 “Par ēdināšanas izmaksu noteikšanu Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestādēs” ŠEIT.

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Komunikācijas speciāliste