2023. gada 17. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Pārskats par Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas darbu 2022. gadā

Noslēdzot 2022. gadu, Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā izdarīti 446 civilstāvokļa aktu reģistri. Reģistrēti 157 jaundzimušie, tas ir par 39 jaundzimušajiem vairāk nekā 2021. gadā. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 81 laulība (2021. gadā – 41) un  t.sk. 11 laulības  noslēgtas Smiltenes novada baznīcās. Reģistrēti 208 miršanas reģistri, tas ir par 14 vairāk nekā 2021. gadā. Nodaļā tiek veikti dažādi ar personas dzimšanu, laulību, miršanu un citiem svarīgiem dzīves faktiem saistīti reģistri. Pērn 5 personas mainījušas uzvārdu, 2 personas  – vārdu un  viena persona  mainījusi tautību. Pērn no 157 jaundzimušajiem 73 ir meitenes un 84 zēni, tostarp 153 bija Smiltenes novada bērni, savukārt 4 citu novadu bērni. Aizvadītais gads īpaši laimīgs bija trijās  ģimenēs, kurās vecākiem piedzimuši dvīnīši. 

Visvairāk dzimušo (18) reģistrēti jūlija mēnesī, vismazāk (9) novembra mēnesī.  Vārdu izvēle ļoti “raiba” un daudzveidīga. 14 dzimšanas reģistros ir ierakstīti vecāku izvēlētie un likumā atļautie divi vārdi.  Meitenēm  populārākie vārdi veiktajos reģistros bija Marta un Paula (4), Odrija, Emīlija, Anete (3), Grieta, Adele, Katrīna, Madara, Grēta, Gabriela (2). Zēniem iecienītākie vārdi – Ričards (4), Jānis, Dominiks (3), Jēkabs, Teodors, Linards, Miks, Rodrigo, Gustavs, Emīls, Tomass, Mārtiņš, Mikus, Ralfs (2).  Pērn mazuļu vecāki bijuši radoši, izvēloties savām atvasēm neparastus vārdus:  meitenēm – Karla, Marlēna, Heidija, Keila, Letīcija, Mare, Reičela Eiva. Zēniem – Francis, Kaido, Zains, Tailers, Ārons, Jahja Osama, Robins. Vecāki izvēlējušies bērniem arī latviskus vārdus: Adele, Ausma, Rasa, Ieva, Anna, Jānis, Teodors, Mārtiņš.

Pirmie bērni dzimuši 47 māmiņām. Tik pat jaundzimušie – 47 sagaidīti arī kā otrie bērni māmiņām. Savukārt trešie bērni -38 māmiņām, ceturtie – 19, piektie -2, sestie – 3, bet astotais – vienai māmiņai. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem palielinās ģimenē trešo un ceturto bērnu īpatsvars.

Dzimtsarakstu nodaļā 2022. gadā reģistrēta 81 laulība, t.sk. 5 laulības noslēgtas Raunas ev.lut. baznīcā, pa 2 laulībām – Drustu ev.lut baznīcā un Apes Svētā Mateja baznīcā un pa vienai Smiltenes ev.lut baznīcā un Smiltenes Romas katoļu baznīcā. Nodaļā noslēgtas 70 laulību reģistrācijas.

Laulībā pirmo reizi stājās – 56  vīrieši un 54 sievietes, otro reizi – 23 vīrieši un 23 sievietes, trešo reizi – 2 vīrieši un 4 sievietes. Pirmo reizi laulībā devušies 44 pāri, savukārt 37 gadījumos viens vai abi laulājamie stājušies atkārtotā  laulībā. Jaunākā līgava stājusies laulībā 19 gadu vecumā, bet jaunākajam līgavainim bijis 21 gads. Savukārt vecākajai līgavai bija 78 gadi, bet vecākajam līgavainim 79 gadi.

Dzimtsarakstu nodaļā tiek saņemti tiesu un notāru spriedumi par laulību šķiršanu, un uz šo dokumentu pamata nodaļā reģistrēto laulību reģistros tiek izdarīta attiecīga atzīme. 2022. gadā tika saņemti 25 paziņojumi par laulības šķiršanu.

Dzimtsarakstu nodaļā 2022. gadā reģistrēti 208 miršanas reģistri, to skaitā 183 novada iedzīvotāji un 25 citās pašvaldībās dzīvojošie. Mirušas 109 sievietes un 99 vīrieši. Visvairāk miršanas reģistri reģistrēti Smiltenes pilsētā (65). Visaugstākais mirušo skaits bija janvāra mēnesī (31), vismazākais (8) jūlija mēnesī. Apkopotā informācija liecina, ka 2022.gadā galvenie nāves cēloņi būtiski nemainījās – sirds saslimšanas (77), asinsvadu saslimšanas (42), vēža intoksikācija (36), plaušu slimības (12), COVID-19 vīrusa infekcija (6) un citi (35).

Pilsēta un pagasti Dzimušo skaits Mirušo skaits
Smiltene 46 65
Apes pilsēta 8 9
Apes pagasts 5 3
Bilskas pagasts 9 7
Blomes pagasts 5 9
Brantu pagasts 6 3
Drustu pagasts 2 3
Gaujienas pagasts 4 5
Grundzāles pagasts 9 10
Launkalnes pagasts 11 17
Palsmanes pagasts 5 10
Raunas pagasts 15 13
Smiltenes pagasts 10 12
Trapenes pagasts 7 6
Variņu pagasts 4 7
Virešu pagasts 7 4
Pilsētās
Pagasti kopā:
54
99
74
109
Citas pašvaldības iedzīvotāji: 4 25
Kopā: 157 208

Dace Ērģele

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja