2022. gada 2. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Pasniegti apliecinājumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu

2022. gada 22. septembrī 48 Smiltenes novada vidusskolēniem ar augstu vidējo vērtējumu un par dalību sabiedriskajās aktivitātēs 2021. /2022. mācību gadā tika pasniegti stipendijas piešķiršanas apliecinājumi.

Pašvaldības stipendijas tiek piešķirtas kopš 2016. gada ar mērķi motivēt Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu  10. – 12. klašu izglītojamos sasniegt iespējami augstākos individuālos intelektuālos rezultātus, apgūstot izglītības programmas, kā arī stimulēt izglītojamo vēlmi apgūt augstvērtīgas zināšanas atbildīgi, ieinteresēti un daudzveidīgi, uzcītīgi un patstāvīgi darboties padziļinātai prasmju apguvei, radošas pieejas izmantošanai mācību priekšmetu programmās un ārpus tām.

“Stipendiju piešķiršana, pateicoties Smiltenes novada pašvaldības atbalstam, notiek jau vairākus gadus un ir kļuvusi par veiksmīgu skolēnu motivēšanas veidu un iespēju skolēniem piepildīt savas vēlmes, saņemot arī finansiālu atbalstu,” atzina skolas direktore Ilze Vergina, uzrunājot stipendiātus.

Pašvaldības stipendijas tiek piešķirtas divas reizes gadā (septembrī un janvārī), ņemot vērā 1. semestra un mācību gada noslēguma vidējo vērtējumu un skolas novērtējumu par izglītojamā sabiedrisko aktivitāti. Stipendijas apmērs atkarīgs no izglītojamā sasniegtajiem rezultātiem – jo tie augstāki, jo stipendija lielāka, sākot ar 20 eiro, ja sasniegumu vidējais vērtējums bijis 7,5 balles, un līdz 40 eiro, ja sasniegumu vidējais vērtējums bijis 9,5 balles un vairāk. No 126 vidusskolēniem 48 jaunieši katru mēnesi saņems stipendijas: 16 skolēni – 20 eiro apmērā, 21 skolēns – 25 eiro, 7 skolēni – 30 eiro un 4 skolēni – 35 eiro.

Lepojamies ar visiem stipendiātiem! Lai veiksmīgs un izdevies mācību gads, lai tiek rastas iespējas sasniegt vēl augstākus rezultātus un janvārī varam tikties kuplākā pulkā!

Stipendiāti kopā ar Smiltenes vidusskolas direktori I. Verginu un Izglītības pārvaldes pārstāvēm: izglītības metodiķi Madaru Kļaviņu un jaunatnes darbinieci Līvu Nīmanti.

Madara Kļaviņa

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe