2024. gada 23. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Pasniegti Smiltenes novada pašvaldības apbalvojumi

2023. gada 18. novembra pēcpusdienā Smiltenes Kultūras centrā svinīgi pasniegti Smiltenes novada pašvaldības augstākie apbalvojumi vietējiem ļaudīm par īpašiem sasniegumiem un ieguldījumu novada attīstībā un iedzīvotāju labklājības veicināšanā. Kopumā pasniegtas 24 godalgas, un augstāko no tām – Smiltenes novada “Goda cilvēks” – saņēma smiltenietis, Smiltenes tehnikuma ilggadējs direktors, lokālpatriots Andris Miezītis.

“Šodien ir skaista diena – 18. novembri. Tajā mēs svinam mūsu valsts neatkarības svētkus. Manuprāt, šīs svinības ir laba iespēja pateikt paldies jums – novadniekiem -, kuri īpaši daudz ieguldījuši mūsu novada attīstībā un kuri likuši arī man lepoties, ka dzīvojam skaistā, enerģiskā un darbīgā vietā. Lai jums ir skaists šis pasākums, lai tas sniedz enerģijas devu, kas jau liek ik rītu celties, strādāt un veidot mūsu novadu par vēl labāku vietu, kur dzīvot ne tikai mums, bet arī cilvēkiem no citām Latvijas vietām,” atklājot svētkus vēlēja Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš. Viņš arī pasniedza godalgas apbalvojumu “Pateicība”, “Goda raksts”, “Gada balva” un “Goda cilvēks” laureātiem.

Smiltenes novada pašvaldības augstāko apbalvojumu “Goda cilvēks” saņēma Andris Miezītis. Viņam pateicās par mūža ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā, veicinot novada infrastruktūras sakārtošanu, iedzīvotāju labklājību un Smiltenes vārda popularizēšanu Latvijas un starptautiskā mērogā, par ieguldījumu novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un tradīciju saglabāšanā, par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību.

A. Miezītis 32 sava mūža gadus vadījis Smiltenes tehnikumu, kā arī pats ir tā absolvents. Šajā laikā ievērojams ir viņa ieguldījums iestādes un profesionālās izglītības kopumā attīstībā, popularizēšanā un sasniegumu veicināšanā, kas novērtēts arī nacionālā līmenī – par to viņš saņēmis Ministru kabineta Atzinības rakstu.

Augstā godā A. Miezītis allaž turējis iepriekšējo paaudžu ieguldījumu Smiltenes tehnikuma, Kalnamuižas un visa novada attīstībā. Pats vairākkārt iejuties Paula Līvena tēlā, pēc viņa iniciatīvas firstam skolas tuvumā uzcelts piemineklis.

A. Miezītis ir radoša persona, kultūrmantojuma kopējs. Darbojies teātrī, pēc viņa iniciatīvas izveidots tehnikuma “muzejs”, kas atvērts ikvienam, kā arī skola tapusi par Vidzemes kulinārā mantojuma popularizētāju. Īstens novada patriots.

Apbalvojuma “Smiltenes novada Goda cilvēks” laureāts Andris Miezītis ar Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Edgaru Avotiņu. 

Apbalvojumu “Gada balva izglītībā” saņēmusi Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Birute Mežale par profesionālu un radošu darbību pedagoģiskajā procesā un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, par prasmi novērtēt un veicināt katra izglītojamā individuālo spēju attīstību un personības izaugsmi mācību un interešu izglītības jomā, par veiksmīgu sadarbību ar izglītības iestādes partneriem.

“Liku bēdu zem akmeņa, pāri gāju dziedādams,” vislabāk raksturojot Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju Biruti Mežali, teic viņas kolēģi. Darbs ar mazuļiem, uzņemot iestādē par zīdaiņus, ir viņas sirdsdarbs, kas ik dienu veikts ar smaidu, iejūtību, uzmanību un bezgalīgu sirsnību. B. Mežale allaž meklē vislabāko risinājumu katra izglītojamā labbūtībai, ar individuālu pieeju un ieinteresētību attiecas pret savu darbinieku, ir pretimnākoša un uz sadarbību vērsta darbā ar izglītojamo vecākiem. Darba tikums un pārliecības atspulgs ir sakārtotā, ērtā un mājīgā vide, ko viņa rada skolā.

B. Mežale aktīvi iesaistās arī sabiedriskajā darbā un kopienas labklājības veicināšanā. Viņas vadītā biedrība “Spēkavots” aktīvi darbojas, lai palīdzētu sievietēm, īpaši laukos, padarītu viņu ikdienu saturīgāku, veiksmīgāku un krāsaināku.

Apbalvojuma “Gada balva izglītībā” laureāte Birute Mežale. 

Apbalvojumu “Gada balva kultūrā” saņēmusi Blomes tautas nama vadītāja, amatierteātra Blomes SIA (Blomes strādnieku un inteliģences apvienība) mākslinieciskā vadītāja Gita Skadiņa par augstiem sasniegumiem Latvijas amatierteātru iestudējumu skatē “Gada izrāde 2022”, kas veicinājis Smiltenes novada atpazīstamību, par ieguldījumu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, par sabiedrības līdzdalības veicināšanu kultūras procesos novadā un ārpus tā.

Gitas Skadiņas sirdsdarbs ir teātris. Viņa lielu rūpību un iedziļināšanos velta izrādes materiāla izvēlei, interpretācijai, aktieru sagatavošanai, scenogrāfijai, skaņu režijai un citu ar iestudējumu saistītu nianšu risināšanai.

G. Skadiņas vadītais Blomes SIA teātris un Brantu amatierteātris ir vairākkārtēji valsts līmeņa skašu dalībnieki. Īpaši augsts sasniegums – Blomes SIA teātra izrāde “Jūlijs” Latvijas amatierteātru iestudējumu skatē saņēmusi augstāko novērtējumu “Gada izrāde 2022”, gūstot iespēju to demonstrēt arī uz Krievu drāmas teātra skatuves šovasar aizvadīto Dziesmu un deju svētku ietvaros.

Gita Skadiņa saņēma apbalvojumu “Gada balva kultūrā”.

Apbalvojumu “Gada balva sportā” saņēma Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skolas un kluba “Silvas ziķeri” BMX treneris Ģirts Kātiņš par profesionālu darbību un ieguldījumu sporta jomas attīstībā, par augstiem sportistu un komandu sasniegumiem Latvijas un starptautiskā mērogā, kas veicinājis Smiltenes novada atpazīstamību, veselīga dzīvesveida popularizēšanu. 

Ģirts Kātiņš ir A klases treneris – tas nozīmē, ka ne tikai ieguvis attiecīgu kvalifikāciju, bet viņa audzēkņi uzrādījuši augstus rezultātus starptautiska līmeņa sacīkstēs. Dzimis Liepājā, bet kopš 2008. gada strādā Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skolā, kur izaudzinājis daudz spilgtu BMX braucēju. Piemēram, Renārs Auga, rezultatīvs amatiersacīkšu dalībnieks, nu ir Ģ. Kātiņa kolēģis. Pie viņa arvien trenējas izcilās sportistes Vineta Pētersone un Veronika Monika Stūriška, kura nupat kļuvusi par pasaules čempioni BMX junioriem.

Ģirts Kātiņš saņēma apbalvojumu “Gada balva sportā”. 

Apbalvojumu “Gada balva tautsaimniecībā” saņēma Ilmārs Ceriņš (SIA “Siera ražotne”) par ieguldījumu vietējo iedzīvotāju labklājības veicināšanā, par videi draudzīgas komercdarbības, zaļās domāšanas un Smiltenes novada vārda popularizēšanu.

Smiltenes novadā top unikāli, dabīgi un ļoti veselīgi produkti – Zaļais siers un Zelta sviests -, un tos rada Ceriņu ģimenes uzņēmums “Siera ražotne”. Tur tapušie makaroni, nūdeles, beramie sieri, knapsieriņi ne tikai aicināt aicina uz nesteidzīgu, mājīgu maltīti kopā ar tuvajiem, bet arī pauž Ilmāra Ceriņa galveno vērtību – ģimeni, tās nesveramo nozīmi dzīvē un uzņēmuma attīstībā.

I. Ceriņš ir atsaucīgs un arī aktīvi iesaistās dažādās Smiltenes novadā rīkotajās aktivitātēs, piemēram, “Apslēptās zināšanas”, “Zaķu rogainings 2022” un citas. Viņš ir ļoti enerģisks, dzīvespriecīgs un savas vietas patriots, kurš novada vārdu nes ārpus tā robežām.

 

Apbalvojuma “Gada balva tautsaimniecībā” laureāts – Ilmārs Ceriņš un viņa vadītais uzņēmums SIA “Siera ražotne”.

Apbalvojumu “Gada balva veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē” saņēma Smiltenes novada Sociālā dienesta vecākā sociālā darbiniece Anita Šteinberga par profesionālu darbību sociālajā jomā, par ieguldījumu novada senioru dzīves kvalitātes uzlabošanā un veiksmīgu sadarbību ar nozares partneriem, organizējot un veicinot Smiltenes novada sabiedrības iesaistīšanos veselību veicinošos pasākumos.

“Ja vienas durvis aizveras, Anita klauvēs pie nākamajām,” teic kolēģes. Anita Šteinberga darbam sociālajā jomā Smiltenē un novadā veltījusi 26 gadus. Milzīgs ir viņas ieguldījums dažādu sociālo grupu izglītošanā, dzīves kvalitātes celšanā, veselīga dzīvesveida popularizēšanā. Tā saucamā “Veselības projekta” ietvaros viņa organizējusi veselīga uztura meistardarbnīcas, lekcijas un atbalsta grupas ģimenēm un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, dažādas sporta nodarbības, rīkojusi tikšanās ar neskaitāmiem augsta līmeņa jomu speciālistiem. Īpaši iemīļotas ir viņas organizētās peldētapmācības senioriem un ģimenēm ar bērniem. 

Tā kā A. Šteinberga nevarēja ierasties uz svinīgo pasākumu 18. novembrī, apbalvojumu domes priekšsēdētājs E. Avotiņš viņai pasniedza personīgi, tiekoties decembra sākumā. 

Apbalvojumu “Gada balva tūrismā” saņēma Sidra darītavas “Abuls” īpašnieks Jānis Matvejs par ieguldījumu Smiltenes novada tūrisma jomas attīstībā, jaunas tūrisma vietas izveidošanu, veicinot interesentu piesaisti, par augstiem sasniegumiem produktu konkursos, popularizējot novada atpazīstamību vārda nacionālā un starptautiskā mērogā.

Narmandijas, Astūrijas, Somersetas un Basku zemes iedvesmota Smiltenes novadā jau vairāk nekā 20 gadus plaukst un attīstās vietējā sidra darītava, kas kopš 2018. gada nes Abula upes vārdu. Tās saimnieks ir Jānis Matvejs. No Latvijas zemes izauklētiem āboliem darināts, gadīgu roku un prāta izlolots šis dzēriens pēdējo gadu laikā guvis vairākus prestižus apbalvojumus: sudraba vērtējumu Starptautiskajā sidra festivālā SISGA’22 Astūrijas reģionā, Spānijā pussauso dzirkstošo sidru kategorijā, 3 sudraba medaļas starptautiskā ikgadējā sidru konkursā “Nordic International Cider Awards” Nicā un citus.

“Gada balva tūrismā” laureāts Jānis Matvejs. 

Apbalvojumu “Gada balva “Piederība novadam”” saņēma moto sacīkšu “Vaidavas kauss” organizators Mairis Levans par īpašu ieguldījumu vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā un lokālpatriotisma veicināšanā, par iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedriskās aktivitātēs, sniedzot nozīmīgu devumu novadam un sabiedrībai.

Mairis Levans ir sava laika moto sporta leģenda. Pēc 30 gadus ilgas sportista karjeras viņš turpina sava tēva aizsāktās tradīcijas, organizējot leģendārās sacīkstes “Vaidavas kauss”, kas šogad norisinājās 50. reizi, un ir pamatlicējs kalnu riteņbraukšanas seriālam “Vivus.lv MTB maratons”. Viņš ir īstens “savējais” vietējā kopienā, aktīvs un atbalstošs, lokālpatriots, kura paveiktais liek plaši atbalsoties ne tikai Apes, bet visa Smiltenes novada vārdam.

Mairis Levans saņēmis apbalvojumu “Gada balva “Piederība novadam””. 

Sešiem Smiltenes novada iedzīvotājiem, vienai nevalstiskajai organizācijai un neformālai grupai pasniegti pašvaldības Goda raksti:

 • Smiltenes Mūzikas skolas metāla pūšamo un sitamo instrumentu pedagogam, pūtēju orķestru Goda virsdiriģentam Pēterim Vilkam par nozīmīgu un profesionālu pedagoģisko darbu, par ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanā un saglabāšanā, novada kultūrvides kopšanā un Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā. Viņš dēvējams par pūtēju orķestra tradīciju “tēvu” Smiltenē. 42 darba gadus aizvadījis Smiltenes Mūzikas skolā, ir ilggadējs pūtēju orķestra “Smiltene” diriģents un XXVII Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XVII Deju svētku goda virsdiriģents, izcils mūziķis, leģendārās grupas “Palsa” dalībnieks. Par savu izcilo darbību saņēmis valsts augstāko apbalvojumu Atzinības krustu. Šogad saņēmis Kultūras ministrijas Īpašo atzinības rakstu par godu un pašaizliedzīgu meistardarba ieguldījumu Dziesmu un deju svētku gara mantu pūrā.
 • Raunas muzeja vadītajai Ievai Plētienai par nopelniem un ieguldījumu novadpētniecībā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā nacionālā un starptautiskā mērogā, par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību. Pateicoties Ievai Plētienai, Raunas viduslaiku pilsdrupas ieguvušas starptautisko tūrisma apbalvojumu “Ilgtspējīgs kultūras tūrisma galamērķis 2022” Eiropas kultūras tūrisma tīkla kategorijā “Viduslaiku mantojums un arheoloģija”. Savu darba un brīvo laiku nesavtīgi velta Raunas kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanai un popularizēšanai. Organizējusi konferenci “Kultūrvēsturiskais mantojums: iespējas un izaicinājumi”, Eiropas kultūras mantojuma dienas, Viduslaiku dienas, vada projektus “RUNRARO” un “ZE RUNRARO”. Aktīvi iesaistās latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva veidošanā, novadam nozīmīgu personu dzimtas koku izpētē, kā arī ir vietējā izdevuma “Rauna Raksta” redaktore.
 • Grundzāles pagasta deju kolektīva “Rieda” vadītajai Ingai Ķesterei par augstu profesionālo darbību un ieguldījumu novada kultūrvides kopšanā, Dziesmu un deju svētku tradīcijas un latviskās dzīvesziņas saglabāšanā. Viss Ingas Ķesteres dzīves gājums saistīts ar latviešu tautas deju, etnogrāfisko rakstu un rokdarbu izzināšanu un prašanu, tautas tērpu darināšanu, uzkrāta milzīga pieredze, ar ko viņa dalās dažādās meistarklasēs un kursos. Trīs viņas vadītie tautas deju kolektīvi šovasar piedalījās Dziesmu un deju svētkos. Viņa radījusi ideju un īstenojusi projektu “Smiltenes novada deju raksti”, kā ietvaros rīkota nometne un pilnveidota “Riedas” dejotāju meistarība, kā arī radīts video par šo procesu.
 • Smiltenes vidusskolas izglītības metodiķei Dacei Ciekurei par augstu profesionālo meistarību un radošo darbību pedagoģiskajā procesā un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Dace Ciekure ir Smiltenes vidusskolas metodiķe, arī šīs skolas absolvente. Pēc skolu reorganizācijas Smiltenē viņas vadībā veikti ievērojami darbi digitalizācijas attīstībā. Arī ikdienā viņa sniedz būtisku atbalstu kolēģu digitālajā pratībā. D. Ciekurs audzēkņi pērn uzrādījuši salīdzinoši augstu rezultātus centralizētajos eksāmenos; daudzi viņas skolēni nu ir nozaru profesionāļi, bet 3 kļuvuši par matemātikas skolotājiem un strādā Smiltenes vidusskolā.
 • Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” skolotājai Ingunai Slapjumai par augstu profesionālo meistarību un radošo darbību pedagoģiskajā procesā un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību. Ingunas Slapjumas vārds smilteniešiem nav svešs, viņas labestība, radošums, enerģija un spēja iedvesmot zināma daudziem. Viņa ir ilggadēja akcijas “Balta, balta mana sirds” un labdarības tirdziņa rīkotāja, ik gadu nesavtīgi organizē koncertus, izrādes un citus pārsteigums vietējā aprūpes centra vecajiem ļaudīm, bijusi režisore, scenogrāfe, tērpu māksliniece un aktrise vairākās teātra izrādēs bērniem, vadījusi neskaitāmus pasākumus. Augsti novērtēta bijusi viņas organizētā Olimpiskā diena bērnudārzā “Pīlādzītis”, kā arī Smiltenes novada sporta svētki mazajiem “Ceļo pa Eiropu”.
 • SIA “BENU Aptieka Latvija” filiāļu “Apes Aptieka” un “Trapene” farmaceitei Lūcijai Osipovai par augstu profesionālo darbību un ieguldījumu veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē, par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību. Jau no pirmās darba dienas, Lūcija Osipova dara vairāk, nekā to prasa pienākums. Viņa ne tikai izsniedz nepieciešamos medikamentus, bet sniedz vērtīgus padomus atlabšanai un veselības uzlabošanai. Ar personīgo auto dodas palīdzēt slimniekiem viņu dzīvesvietā, neliedz telefoniskas konsultācijas ārpus darba laika. Visvairāk L. Osipovai paldies saka sirgstošie un vientuļie trapenieši, kam viņa sniegusi individuālu palīdzību.
 • Nodibinājumam “Alūksnes un Apes novada fonds” par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību, par ieguldījumu civilās aizsardzības jomā un atbalsta sniegšanā Ukrainas iedzīvotājiem. Tas dibināts pirms teju 20 gadiem ar mērķi piesaistīt finansējumu vietējiem projektiem, izglītot par labdarības nozīmi vietējās kopienas attīstībā un veicināt ļaužu iesaisti tajos, pētīt lokālās tradīcijas. Ieguldījums vietējā kopienā šo gadu laikā bijis patiešām neizmērojams, taču jo īpaši uzteicama ir aktīvā, vērienīgā palīdzīga Ukrainas civiliedzīvotājiem – transporta, dzīvesvietu un darbavietu organizēšana un nodrošināšana, finansiāls, materiāls un emocionāls atbalsts un ne tikai.
 • Iedzīvotāju neformālai grupai “Variņu kompānija” par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību, par ieguldījumu sociālajā aprūpē un novada kultūrvides un tradīciju kopšanā un veidošanā. Tajā darbojas Mārīte Rozīte, Jānis Graudiņš, Mārīte Zariņa, Zigmārs Zariņš un Māra Lāce. Viņus raksturo cilvēcīgums, dāsnums, empātija un sirdsiltums, kas labiem darbiem iedvesmo līdzcilvēkus un sniedz nenovērtējamu ieguldījumu sociāli jūtīgāko grupu ļaužu labklājības veicināšanā. Šī iedzīvotāju kopa organizējusi grupu mājas “Kārkli” iemītnieku darbu ceļojošās izstādes un viņu ekskursijas novada iepazīšanai. Šiem ļaudīm rīkoti dažādas gadskārtu svinības, kā arī sagādāti dažādi gardi produkti.

No kreisās – Edgars Avotiņš, neformālā iedzīvotāju grupa “Variņu kompānija”, Lūcija Osipova, Inga Ķestere, nodibinājuma “Alūksnes un Apes fonds” pārstāve Dzintra Zvejniece, Inguna Slapjuma, Ieva Plētiena, Pēteris Vilks. 

Astoņi novadnieki saņēmuši Smiltenes novada pašvaldības Pateicības:

 • Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas skolotāja palīdze Velta Gaismiņa par godprātīgu, atbildīgu un radošu darbu un ieguldījumu izglītības iestādes mācību un audzināšanas procesu nodrošināšanai. 35 gadus viņa aizvadījusi pirmsskolas skolotāja palīga amatā. Ar augstu pienākuma apziņu un godīgumu ir veikusi savu darbu līdzcilvēku labā, aprūpējot un audzinot uzticētos mazuļus vairākās paaudzēs. Darbā ar bērniem un kolēģiem ir taisnīga, sirsnīga, pacietīga, aktīva un ar labu humora izjūtu. Lojāla savam novadam, pagastam un darba vietai.
 • Gaujienas tautas nama vadītāja Laima Poševa par ilggadēju profesionālo darbu un nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras jomas attīstībā. Viņa 30 gadus atbildīgi, godprātīgi un radoši vada kultūras dzīvi Gaujienā, iesaista vietējo sabiedrību sabiedrisko norišu veidošanā. Ar cieņu kopj vietējās kultūras tradīcijas, rosina jaunu mūsdienīgu veidošanos. Pārvaldē augstu novērtējam Laimas kā kolēģes atsaucību, ieinteresētību, precizitāti un termiņu ievērošanu. Tas pozitīvi ietekmē Gaujienas tautas nama un Smiltenes novada pašvaldības tēlu un reputāciju.
 • Smiltenes novada Izglītības pārvaldes psiholoģe Kristīne Krūzīte par godprātīgu, mērķtiecīgu, rezultatīvu darbu un atbalstu izglītības iestāžu pedagogiem, bērniem un vecākiem mācību un audzināšanas procesu nodrošināšanai. Kristīne Krūzīte allaž sniegusi tūlītēju, individualizētu augsta līmeņa palīdzību ikvienam pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” darbiniekam un bērniem ar uzvedības vai mācīšanās problēmām. Popularitāti ieguvušas viņas rīkotās pedagogu tikšanās “Pēcpusdienas sarunas ar psiholoģi Kristīni Krūzīti”. “Pīlādzīša” pedagogi priecājas, ka līdz ar viņas stāšanos darbā būtiski pilnveidota viņa labbūtība darba vietā.
 • Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Gatis Puriņš par godprātīgu, atbildīgu un radošu darbu un ieguldījumu izglītības iestādes mācību un audzināšanas darba nodrošināšanai. Viņa lielākais ikdienas izaicinājums ir realizēt pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pedagogu nepieciešamības un radošās idejas – veidot jaunas mēbeles, mācību līdzekļus, pasākumu tehnisko nodrošinājumu. Kolēģi augsti novērtē aizvadītajā gadā radīto Ziemassvētku āra vides risinājumu, kā arī šajā mācību gadā izveidotās jaunās mēbeles, “laimes ratu” un norādes uz pasākumiem. Ikvienu darbu G. Puriņš veic precīzi, kvalitatīvi, ar augstu atbildīgas sajūtu, un skolas saime to ļoti novērtē.
 • Smiltenes baptistu draudzes locekles Anita Rīdere un Gundega Liepiņa par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbu novada līdzcilvēku labā, par ciešu sadarbību ar Smiltenes novada pašvaldību Zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšanā. Smiltenes Baptistu draudze jau vairāk nekā 5 gadus nodrošina siltu ēdienu jeb tā saukto zupas virtuvi ļaudīm, kas nespēj to nodrošināt savā dzīvesvietā. Ēdienu, kuru zupas virtuves apmeklētāji novērtē kā gardu, ar mīlestību gatavotu un ikdienā neatsverami nozīmīgu, lielā cilvēkmīlestībā un ar augstu misijas apziņu gatavo Anita Rīdere un Gundega Lapiņa. Viņu godprātīgais un nesavtīgais darbs ir ārkārtīgi svarīgs un augstu vērtējams novada sociāli mazāk aizsargāto cilvēku dzīves kvalitātes un veselības uzlabošanai.
 • Ukrainas civiliedzīvotāju kopienas koordinatore Natālija Juščenko (Nataliia Yushchenko) par ciešu sadarbību ar pašvaldību, atbalstot un vienojot Ukrainas civiliedzīvotāju kopienu Smiltenes novadā. Viņa Latvijā, Smiltenē, ieradās, bēgot no kara šausmām dzimtajā Ukrainas pilsētā Čerņigivā. Ātri vien šeit sāka strādāt savā profesijā – par izglītības psihologu -, neliedzot palīdzību nevienam tautietim, kļūstot par mentoru, kā arī izveidojot vietējo diasporu. N. Juščenko rīkojusi vairākas labdarības akcijas palīdzībai Čerņigivas iedzīvotājiem un ukraiņu kareivjiem, aktīvi un nesavtīgi sniedz organizatorisku un emocionālu atbalstu vietējās ukraiņu kopienas ikdienas vajadzību nodrošināšanā un labbūtības veicināšanā. Natāliju nu smiltenieši sauc par savējo.
 • Smiltenes novadpētniecības muzeja ēku un teritorijas uzraudzei Inetai Purkalītei par godprātīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu muzeja funkcijas nodrošināšanā, par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību. Viņas dzīve jau daudzus gadu desmitus nesaraujami saistīta ar Mēru muižu. Te viņa vadījusi skolas gadus un jau 30 gadus rūpējas par muižas ēku, parku, uzrauga teritoriju. Apbrīnojams ir viņas darba spars un izturība, kurinot daudzās muižas krāsnis, kopjot plašās telpas un rušinot apstādījumus. Viņas sirdsiltums un pieķeršanās muižai atblāzmojas ziedu vāzēs, kas allaž rotā tās telpas.

No kreisās – Edgars Avotiņš, Laima Poševa, Ineta Purkalīte, Natālija Juščenko, Kristīne Krūzīte, Gundega Liepiņa, Anita Rīdere, Gatis Puriņš, Velta Gaismiņa. 

Smiltenes novada pamatu veido enerģiski un uzņēmīgi cilvēki. Mēs lepojamies ar Jums – aizrautīgiem pedagogiem, kultūras darbiniekiem, uzņēmējiem, dažādu jomu profesionāļiem un prasmīgiem darba darītājiem jebkurā nozarē. Jūs iedvesmojat līdzcilvēkus un veicināt novada izaugsmi un atpazīstamību. Sveicam visus šī gada apbalvojumu laureātus – jums sanāk! Smiltenes novada ļaudīm sanāk!

Smiltenes novada pašvaldības augstākie apbalvojumi, kas apstiprināti Valsts Heraldikas komisijā, izstrādāti 2023. gadā sadarbībā ar heraldikas mākslinieku Edgaru Simu. Augstākais apbalvojums ir “Sudraba goda zīme”, kas veidota kā stilizēta sudraba rudzupuķe ar novada ģerboni centrā, kā arī naudas balva. Goda zīme izgatavota Mārtiņa Mikāna darbnīcā “Zeltkaļi”, savukārt apbalvojuma “Gada balvas” atribūts ir divslāņaina stikla plakete, stilizētās rudzupuķes ziedlapa, kas atgādina bultu, simbolizējot attīstību.  Gada balvas izstrādātas stikla mākslinieces Andas Munkevicas darbnīcā “AM Studio”. Izstrādātas arī jaunas veidlapas “Apliecinājums”, “Goda raksts” un “Pateicība”, to dizainā iekļaujot novada ģerboņa heraldiskās krāsas un elementus. 

 

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas un mārketinga speciāliste