2023. gada 22. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Pašvaldība atbalsta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu

2023. gada 28. jūnijā Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē izskatīja pieteikumu par daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas līdzfinansējuma saņemšanu. Kopējais piešķirtais finansējums ir 3000,00 eiro piebraucamā ceļa, stāvlaukuma, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošanai un būvniecībai Abulas ielā 6, Smiltenē.

Atgādinām, ka Smiltenes novada iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties projektu līdzfinansējumam, kurā tiek atbalstītas būvniecības ieceres bērnu rotaļu laukumu, zaļo zonu, gājēju celiņu, sporta laukumu, auto stāvlaukuma atjaunošanai, pārbūvei ierīkošanai, būvniecības dokumentācijas izstrādei un būvuzraudzības veikšanai. Maksimālais pieejamais līdzfinansējuma apjoms viena projekta realizācijai, viena kalendārā gada laikā, ir ne lielāks kā 5000 eiro.

Atbalstam var pieteikties neierobežotos termiņos, kamēr pašvaldības budžetā pietiek plānotais finansējums. Nepietiekama finansējuma gadījumā kalendārā budžeta gadā iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti nākošajā budžeta gadā reģistrācijas secībā.

Detalizētāk ar  2022. gada 30. martā pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 11/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” noteikumiem var iepazīties šeit.

Sagatavoja

Laura Grīnvalde

 Smiltenes novada pašvaldības digitālā mārketinga un komunikācijas speciālists