2024. gada 20. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Pašvaldība līdz 10. novembrim pakalpojumu saņemšanu nodrošinās attālinātā režīmā

Ņemot vērā pieaugušo ar Covid-19 inficējušos personu skaitu Smiltenes novadā, tajā skaitā Smiltenes novada pašvaldības iestāžu darbinieku vidū, ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologu rekomendācijas, lai novērstu tālāku infekcijas izplatību Smiltenes novadā, pašvaldība ir lēmusi noteikt stingrākus ierobežojumus slimības izplatības ierobežošanai Smiltenes novadā.

Svētdien, 1.novembrī, Smiltenes novada domes ārkārtas sēdē tika nolemts (lēmums nr.647):

1) Līdz 10. novembrim Smiltenes novada pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un pašvaldības kapitālsabiedrībās tiek pārtraukta apmeklētāju pieņemšana klātienē. Smiltenes novada pašvaldība pakalpojumu sniegšanu nodrošinās, izmantojot attālinātās iespējas (telefoniski, elektroniski), savukārt vietās, kur darba specifikas dēļ nav iespējams nodrošināt attālinātu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem (piem., Sociālais dienests, Dzimtsarakstu nodaļa, SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”) – apmeklētāju pieņemšanu klātienē organizēs tikai pēc iepriekšēja pieraksta (telefoniski, e-pastā) un izvairoties no tieša kontakta darbiniekam ar apmeklētāju. Kontaktinformācija ŠEIT.

Pašvaldībai adresētos iesniegumus/dokumentus ir iespējams iesniegt, nosūtot elektroniski uz e-pastu: [email protected] vai nogādāt tos papīra veidā speciālajās pastkastītēs pie pašvaldības administrācijas vai pagastu pārvalžu ēkām.

2) Pašvaldība lēma, ka līdz 10.novembrim tiek atcelti vai pārcelti visi plānotie pašvaldības iestāžu/struktūrvienību organizētie kultūras, sporta un citi publiskie pasākumi Smiltenes novadā.

3) Pašvaldība noteica, ka Smiltenes novada izglītības iestāžu vadītāji, ņemot vērā konkrētus Covid-19 infekcijas izplatīšanās draudus iestādē un Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologu rekomendācijas par turpmāko rīcību, var pieņemt lēmumu par daļēju vai pilnībā attālinātu izglītības procesa organizēšanu iestādē, saskaņojot to ar domes priekšsēdētāju.

Ja pirmsskolas izglītības iestādēs tiek nolemts organizēt pilnībā attālinātu mācību procesu,  izglītības iestādei ir jānodrošina dežūrgrupu darbība, nosakot maksimālo bērnu skaitu ne vairāk kā desmit vienā dežūrgrupā, kas nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu, pirmām kārtām nodrošinot šo pakalpojumu to bērnu vecākiem, kas pilda ārstniecības personu vai kārtības nodrošināšanas funkcijas.

Ņemot vērā, ka pēdējo nedēļu statistika par reģistrēto Covid-19 gadījumu skaita pieaugumu valstī ir satraucoša, Smiltenes novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus un darba devējus izturēties atbildīgi pret epidemioloģisko noteikumu ievērošanu –  īpaši tas attiecas uz personām  un ģimenes/vienas mājsaimniecības locekļiem, kuri atrodas mājas karantīnā vai pašizolācijā, ir noteiktas kā kontaktpersonas vai ir bijuši kontaktā ar kādu no Covid-19 inficētajām personām. Visām kontaktpersonām mājas karantīnas laikā ir jāpaliek mājās, nevar doties uz darbu, izglītības iestādēm un apmeklēt sabiedriskas vietas. Vērot, vai neparādās tādas elpceļu infekcijas slimības pazīmes kā paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u. c.

Pārtraukt inficēšanās ķēdi ir katra mūsu pašu atbildība un rīcība, tāpēc aicinām rūpēties gan par savu, gan apkārtējo veselību, publiskajās vietās lietot sejas maskas un ievērot distancēšanās noteikumus! Veselību un izturību visiem! 

 

Saistītie raksti: 

 

 

Sagatavoja:

Marita Mūze, sabiedrisko attiecību speciāliste