2023. gada 23. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Pašvaldības tīmekļvietnē izveidota sadaļa par saņemtajiem ziedojumiem Smiltenes novada pašvaldībā

Tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv ir izveidota informatīva sadaļa par ziedojumu pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību Smiltenes novada pašvaldībā. Tā pieejama sadaļā “Pašvaldība” – “Paziņojumi” – “Ziedojumi”.

Sadaļa izveidota, ievērojot  likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā” 14. panta vienpadsmito daļu, kas nosaka ziedojuma saņēmēja pienākumu  piecu darbdienu laikā pēc ziedojuma pieņemšanas savā tīmekļvietnē publicēt informāciju par ziedotāju – fiziskās personas vārdu un uzvārdu vai juridiskās personas vai personu apvienības nosaukumu-, kā arī ziedojuma priekšmetu, apjomu un atvēlēšanas mērķi. Tajā pieejami Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. decembrī apstiprinātie Noteikumi Nr. 8/21 “Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Smiltenes novada pašvaldībā” (turpmāk – Noteikumi), kas stājušies spēkā ar šī gada 3. janvāri. Noteikumi tiek piemēroti darījumiem, kuros bez atlīdzības Smiltenes novada pašvaldības īpašumā tiek nodoti finanšu līdzekļi, manta un/vai pakalpojumi, nosakot to izmantošanas mērķi.

Sadaļā “Ziedojumi” ir izskaidrota ziedošanas kārtība, kā arī ir pieejama iesnieguma forma ziedojuma pieteikšanai un līguma, kas tiek noslēgts ar ziedotāju, ja tas atbilst Noteikumos izvirzītajiem kritērijiem, paraugs.

Svarīgi!

Nosacījums par ziedotāja, ziedojuma priekšmeta, tā apjoma un atvēlēšanas mērķa publicēšanu tīmekļvietnē netiek piemērots gadījumā, ja ziedotājs atbilst likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā” 14. panta devītajai daļai, proti,  ziedojums tiek atvēlēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, bērnu vai jauniešu sporta, vides, veselības aizsardzības vai sociālās palīdzības veicināšanai vai arī, ja ziedotāja kalendārā gadā veikto ziedojumu kopējā summa Smiltenes novada pašvaldības institūcijai nepārsniedz triju minimālo mēnešalgu apmēru.

 

Madara Mūrniece

Zīmolvedības un mārketinga speciāliste