2024. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Pašvaldības vadība atsāk klātienes tikšanās ar iedzīvotājiem

Vakar, 2023. gada 25. aprīlī, Birzuļu tautas nama zālē, Mēru ciemā, Bilskas pagastā, Smiltenes novada pašvaldības vadība – domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos Evija Zurģe un izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos Mārtiņš Ulāns – tikās ar vietējo kopienu. Tikšanās fokusā – pašvaldības 2023. gada budžets, bet neiztrūka arī diskusija par citiem problēmjautājumiem.

“Šī ir pirmā tikšanās pēc budžeta apstiprināšanas. Pamatmērķis ir tikties ar iedzīvotājiem un  skaidrot, kā veidojas pašvaldības budžets, jo iepriekšējās sanāksmēs 2022. gadā ir bijis ne mazums jautājumu, kā tad tas tiek sadalīts, kāpēc vienam vai otram pagastam vai funkcijai ir mazāk finansējuma, nekā citai,” norādīja E. Avotiņš.

Tikšanās sākumā Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja Linda Karlsone stāstīja par pašreizējo situāciju teritorijā, lepojās ar tās stiprajām pusēm un sasniegumiem, kā arī norādīja uz aktuālo problemātiku. Pēc tam sekoja pašvaldības vadības prezentācija ar vispārīgu 2023. gada budžeta izklāstu, informāciju par finanšu rādītājiem konkrētajā pagastā, aktuālajiem projektiem šajā gadā visā novada teritorijā un nākotnes iecerēm.

Bilskas pagasta ieņēmumi ir 969 669 EUR, bet izdevumi – 981 718 EUR. Lielākās izmaksas – Smiltenes novadpētniecības muzejam Mēru muižā (galvenokārt ēkas uzturēšana), teritorijas attīstībai, Bilskas pamatskolai, pedagogu atalgojumam (Valsts budžets), autoceļu uzturēšana u.c. Plašāka informācija ŠEIT.

Diskusijas daļā tika aktualizēti vairāki pagastam būtiski jautājumi, piemēram, Mēru muižas iespējama nodošana atsavināšanai, skolu tīkla reorganizācija, neatbilstības starppilsētu autobusu kursēšanā, lauku teritoriju attīstība un ceļu uzturēšana.

Šādas tikšanās tiks organizētas visā novadā. Maijā tās norisināsies:

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, apmeklēt klātienes tikšanās, atklāti paust savu viedokli un  konstruktīvus ierosinājumus, jo tikai sadarbojoties un izrādot personīgu iniciatīvu varam radīt pozitīvas pārmaiņas savā novadā!

 

Madara Mūrniece

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p. i.