2023. gada 10. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 26.08.2020 lēmumu Nr.472, protokols 15, 2.§. “Par lokālplānojuma, kas groza Smiltenes novada teritorijas plānojumu 31 zemes vienībai no “Jaunciems 1” līdz “Jaunciems 31” Grotūzī, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.” tiek uzsākta lokālplānojuma izstrāde.
 
Lokālplānojuma izstrādes mērķis:

  • Daļai īpašuma mainīt funkcionālo zonējumu no Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM) un detalizēt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

Lokālplānojuma izstrādes pamatojums: 

  • Lokālplānojuma teritorijā plānots sakārtot/pievilkt inženierkomunikācijas, izbūvēt plānoto ielu. Sadarbībā ar investoriem būvēt paneļu mājas līdz trīs stāviem, tādējādi uzlabojot dzīvojamā fonda pieejamību Smiltenes novadā.
  • Teritorijas plānošanas likuma 24.panta otrā daļa.

Ar esošo Smiltenes novada teritorijas plānojumu un lokālplānojuma darba uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai var iepazīties Smiltenes novadā novada mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, sadaļā Attīstības plānošana , Geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17176, kā arī Smiltenes novada domes attīstības un plānošanas nodaļā, Dārza ielā 3, Smiltenē (tālr. 64707866).

Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas
Teritorijas plānotāja
S.Daudziete