2021. gada 29. nov.
A- A A+
Viegli lasīt

Paziņojums par Smiltenes novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanu 2021.gada pašvaldību vēlēšanām

Otrdien, 3.novembrī, videokonferenču platformā “Zoom” notika  Apes novada, Raunas novada un Smiltenes novada pašvaldību deputātu kopsapulce, kurā izskatīti divi jautājumi –  par apvienotā Smiltenes novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļu skaita noteikšanu un par kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu.


Paziņojums

Apes novada, Raunas novada un Smiltenes novada pašvaldību domju deputātu kopsapulce informē, ka saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma 9. pantu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu  4. punktu, no 2020. gada 5. novembra līdz 2020. gada 16. novembrim reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas, katrs attiecīgās domes deputāts vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgie Latvijas pilsoņi var pieteikt kandidātus Smiltenes novada vēlēšanu komisijas veidošanai.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma 7.panta otro daļu, katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu, attiecīgi Apes novada, Raunas novada un Smiltenes novada pašvaldību domju deputātu kopsapulce ar 03.11.2020 lēmumu Nr. 1 noteikusi, ka Smiltenes novada Vēlēšanu komisija 2021. gada pašvaldību vēlēšanu sarīkošanai izveidojama 7 (septiņi) locekļu sastāvā.

Prasības kandidātiem:

  • prot latviešu valodu;
  • vismaz vispārējā vidējā izglītība.

Par vēlēšanu komisijas locekli nevar būt:

  • Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
  • persona, kura ir pieteikta par deputāta kandidātu vai ir kandidātu saraksta iesniedzēja;
  • viena un tā pati persona, izņemot 1.panta ceturtajā daļā noteiktos gadījumus, nevar būt vairākās komisijās.

Pieteikumi iesniedzami apvienojamo Apes novada, Raunas novada un Smiltenes novada pašvaldību klientu (apmeklētāju) apkalpošanas centros vai elektroniski uz e-pasta adresi [email protected]

Pieteikumu veidlapa pieejama apvienojamo Apes novada, Raunas novada un Smiltenes novada pašvaldību klientu (apmeklētāju) apkalpošanas centros vai skatīt zemāk:

PIETEIKUMA VEIDLAPA

VEIDLAPAS PIELIKUMS 

 

 

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

KalendārsSlider