2022. gada 9. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Pieaug klientu vērtējums ZAAO pakalpojumiem

SIA “ZAAO” (ZAAO) darbības reģiona pašvaldību iedzīvotāju vērtējums sadarbībai ar uzņēmumu ir augsts un pozitīvo novērtējumu skaits salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir vēl vairāk pieaudzis. Kā liecina pagājušā gada novembrī veiktās klientu aptaujas dati, 98% aptaujas dalībnieku sadarbību ar ZAAO 2021. gadā vērtē kā labu, turklāt 82% klienti norāda, ka iesaka uzņēmumu un tā pakalpojumus arī citiem.

Aptaujā vērtējums izteikts par uzņēmuma darbību kopumā, darbinieku profesionalitāti, pamatpakalpojumu kvalitāti, informācijas pieejamību un citiem būtiskiem sadarbības kritērijiem.

ZAAO Korporatīvās pārvaldības un audita daļas vadītāja Ingrīda Gubernatorova: “Liels paldies visiem mūsu klientiem, kuri iesaistījās aptaujā un sniedza savu redzējumu par saņemto pakalpojumu kvalitāti un sadarbību. Klientu viedoklis uzņēmumam ir nozīmīgs un ļauj attīstīt pakalpojumus tā, lai tie būtu iespējami ērti pieejami, un tai pat laikā nodrošinātu prasību izpildi vides jomā, kuras mums visiem kā atkritumu radītājiem ir saistošas. Pozitīvi vērtējama klientu interese un vēlme arvien vairāk iesaistīties atkritumu šķirošanā. Prieks, ka klienti novērtē mūsu pakalpojumu un iesaka to citiem. Sekojot tendencēm, saziņai ar klientiem aktīvi izmantojām interneta vidi, arī klientu pēcpusdienas tiešsaistē, kuras plānots turpināt šajā gadā. Esam ieplānojuši un šogad uzsāksim digitālās vides attīstību, lai klients ērti var veikt darbības un pakalpojumu izvēli neatkarīgi no diennakts laika.”

Balstoties uz aptaujas datiem, klienti uzskata, ka ZAAO stiprās puses ir profesionāli darbinieki, kvalitatīvi un vides prasībām atbilstošu pakalpojumi, operatīva problēmu risināšana. Ne mazāk svarīgi mūsu klientiem ir, ka ZAAO ir uzticams pakalpojumu sniedzējs.

Šogad, neskatoties uz dažādiem klātienes pasākumu un nodarbību ierobežojumiem epidemioloģiskās situācijas dēļ, klienti ir kļuvuši zinošāki par vides izglītības piedāvājumu, to iepazinuši un augstu novērtē Dabas un tehnoloģiju URDA vides projektu vadītāju un pedagogu profesionalitāti.

No uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumu veidiem visvairāk tiek izmantots sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumus, kas ari saņēmis visaugstāko novērtējumu.

ZAAO strādā 8 novadu teritorijās, nodrošinot atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un noglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī sabiedrības informēšanu un izglītošanu par dažādiem ar atkritumu apsaimniekošanu un vidi saistītiem jautājumiem. 

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja