2022. gada 9. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Piedalies pasākumā Green Palette diena

Projekta ietvaros iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties Green Palette dienas aktivitātēs pie Bilskas ezera 04.09.2021.

Projekta Nr. LV-RU-II-053 “Improvement of environmental management through joint actions in RU-LV cross-border regions (Green Palette)” (Tulkojumā “Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu reģionos (Zaļā Palete)”) ietvaros, Smiltenes novada pašvaldība aicina piedalīties aktivitātēs pie Bilskas ezera, kur notiks dažādas meistarklases ar mērķi informēt iedzīvotājus par vides un klimata jautājumiem, par ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu un vides pārvaldības pilnveidošanu.

  • No plkst. 14:00 notiks meistarklases:
  • Izglītojoša un praktiska darbošanās kopā ar mākslinieci Andu Kolosovu 2 meistarklasēs:
  • Ebru māksla – gleznošana uz ūdens;
  • Vēja zvanu izgatavošana no dabas materiāliem.

Lai piedalītos meistarklasēs, lūdzam veikt iepriekšēju pieteikšanos zvanot vai rakstot  Bilskas pagasta pārvaldes vadītājai uz tālruņa nr. 29189126. Dalībnieku skaits ir ierobežots.

  • “Saule plaukstās” zīmola radītājas Sanitas Albertiņas meistarklase – Skaistumkopšanas produktu radīšana no dabas produktiem.

Meistarklases laikā tiks sniegta informācija par augu dziedinošajām īpašībām, vēršot uzmanību uz pašmāju augiem un to labajām īpašībām, kā arī būs praktiska darbošanās skaistumkopšanas produktu  radīšanā, izmantojot gan savvaļas augus, gan kultūraugus – gan svaigā, gan kaltētā veidā.

Lai piedalītos meistarklasēs, lūdzam veikt iepriekšēju pieteikšanos zvanot vai rakstot  Bilskas pagasta pārvaldes vadītājai uz tālruņa nr. 29189126. Dalībnieku skaits ir ierobežots.

  • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālisti meistarklases ietvaros apmeklētājiem piedāvās iespēju mācīties makšķerēt zinoša instruktora uzraudzībā, kā arī iepazīt Latvijas zivis, piedaloties izglītojošās aktivitātēs. Lai piedalītos makšķerēšanas aktivitātēs, personām no 16 līdz 65 gadu vecumam nepieciešama derīga Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte, par pārējo parūpēsies Makšķerēšanas kartes radošā komanda.

Lai piedalītos meistarklasēs, lūdzam veikt iepriekšēju pieteikšanos zvanot vai rakstot  Bilskas pagasta pārvaldes vadītājai uz tālruņa nr. 29189126. Dalībnieku skaits ir ierobežots.

  • Ūdens pētīšanas meistarklases kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem, kur gan bērniem, gan pieaugušajiem būs iespēja praktiski darboties, iepazīt ūdenī esošo augu un dzīvnieku daudzveidību, kā arī piedalīties izglītojošā komandu spēlē par saudzīgas attieksmes veidošanu pret ūdens resursiem

Dalība meistarklasēs ir bez maksas.

Projekta ietvaros būs izvietots informatīvs stends, kur būs pieejama informācija iedzīvotājiem par projektu un par vides un klimata jautājumiem, par ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu un aizsardzību. Aktivitātes laikā būs iespēja piedalīties viktorīnā un laimēt balvas.

  • No plkst. 16:00 aicinām izbaudīt mūzikas noskaņas pie ezera ar latviešu dziedātāja un komponista Kārļa Kazāka uzstāšanos.

Pasākuma laikā par gardiem ēdieniem un dzērieniem gādās kafejnīca “Trīs pipari un kūkas”.

  • Green Palette dienas ietvaros, Smiltenes novada pašvaldība aicina bērnus un jauniešus līdz 12 gadu vecumam iesaistīties zīmēšanas konkursā “Ezeri un upes ap mums!” ar mērķi izcelt mūsu novada bagātīgos ūdens resursus – ezerus, upes, parādīt to dažādo ietekmi mūsu dzīvēs un rosināt ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu un vides saglabāšanu.

Lai piedalītos konkursā, nepieciešams uz A4 lapas attēlot kādu no Smiltenes novadā sastopamām ūdens tilpēm (ezeru, upi, dīķi) un dabu ap to, lapas otrā pusē norādīt darba autora vārdu, uzvārdu, vecumu un vecāka vai likumiskā pārstāvja tālruņa nr. saziņai.

Zīmējumus lūdzam iesniegt līdz 03.09. plkst. 15:00, klātienē, Dārza ielā 3, Smiltenē vai Bilskas pagasta pārvaldē, ievietojot tos dokumentu kastītē pie ārdurvīm ar norādi “Zīmēšanas konkursam”, vai arī atnesot klātienē pasākuma dienā. Visi zīmējumu autori saņems veicināšanas balvas.

Iesniegtie bērnu darbi tiks izvietoti apskatei pasākuma laikā un Smiltenes novada pašvaldība patur tiesības tos publicēt projekta informatīvajos nolūkos, ja bērna vecāks nav sniedzis informāciju par to, ka nepiekrīt bērna darba un datu publicēšanai.

Pasākums tiek rīkots ievērojot visus valstī noteiktos  epidemioloģiskos drošības pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Sagatavoja:

Vita Grigule

Projektu vadītāja, Attīstības un Plānošanas nodaļa

Smiltenes novada pašvaldība