2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Piedalies un izsaki viedokli par Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas efektivitāti

Smiltenes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā par tās komunikācijas efektivitāti un izteikt savu viedokli līdz 2023. gada 18. decembrim. Iegūtie dati tiks izmantoti apkopotā veidā Komunikācijas stratēģijas 2024.–2028. gadam izstrādē. 

Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību komunikācijas kvalitāti, informācijas apriti un kanālu izmantošanu, satura skaidrību un novada zīmola atpazīstamību. Aicinām iedzīvotājus iesaistīties, izsakot savu vērtējumu un ieteikumus, kā pašvaldībai uzlabot komunikāciju ar dažādām mērķauditorijām.

Aptauja ir anonīma un tā ir aizpildāma elektroniski www.smiltenesnovads.lv (atver anketu ŠEIT) vai drukātā veidā, to izgriežot no izdevuma “Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis” decembra numura un nogādājot to uz sava pagasta pārvaldi vai Smiltenes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centru, Dārza ielā 3, Smiltenē.

Komunikācijas stratēģija tiek izstrādāta, pamatojoties uz Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. jūnija lēmumu Nr. 293 un plānošanas dokumentiem. Lai nodrošinātu pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību komunikācijas jomas stratēģisko plānošanu, tiks izstrādāts visaptverošs vidēja termiņa jomas dokuments, kas ietvers esošās situācijas raksturojumu, stratēģiskos mērķus un uzdevumus, ieviešanas rīcības plānus, vadlīnijas, novērtēšanu un sasniedzamo rezultātu uzraudzības mehānismu. Stratēģija un tās ietvaros veiktais pētījums tiek izstrādāts sadarbībā ar reklāmas aģentūru “Triple Bounce”.  

 

 

Sagatavoja:

Marita Mūze, Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas vadītāja